MENU (L)

AYLIVA - Lieb mich - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Bin wach die Nächte lang
Schlaf' schon lang nicht ein
Wart', bis du verzeihst
Weißt du nicht, wie sehr ich wein'?

Sanderlei Silveira - 10/02/2024 18:41 - US L

#sanderlei #lyrics #TikTok


AYLIVA - Lieb mich (Lời bài hát)

Bin wach die Nächte lang
Schlaf' schon lang nicht ein
Wart', bis du verzeihst
Weißt du nicht, wie sehr ich wein'?
Ich schwimm' in meinem Haus
In Trän'n, holst du mich raus?
Es tut mir leid, ich weiß
Nicht, wohin ich sonst noch soll

[Pre-Refrain]
Ich fühl' mich schwach, bin kraftlos
Wann antwortest du mir bloß?
Was, wenn mein Herz nicht mehr schlägt?


Wär's nicht zu spät?

[Refrain]
Was, wenn ich dich nie mehr seh'
Würdst du wein'n? (Wein'n, wein'n, wein'n, wein'n)
Wem soll ich jetzt was erzähl'n?
Verzeih (-zeih, -zeih, -zeih, -zeih)
Lieb mich, wenn ich fall'
Ich brauch' dich, wenn ich fall'
Oh, lieb mich, wenn ich fall'
Wenn ich fall', wenn ich falle

[Strophe 2]
Kannst du mein Herz hör'n, wie es leise bricht


Wenn du nicht mit mir sprichst, mit mir sprichst?
Bist du auch wach all die Nächte lang?
Schläfst du abends nicht mehr ein?
Glaubst du, dass du mir verzeihst
Wie ich verzeih'? Es soll so sein, dass
Wir nicht füreinander sind
Trotzdem halten wir uns hin
Und ich wart', bis du mir verzeihst
Es tut mir leid, es tut mir leid

[Pre-Refrain]
Ich fühl' mich schwach, bin kraftlos
Wann antwortest du mir bloß?
Was, wenn mein Herz nicht mehr schlägt?
Wär's nicht zu spät?

[Refrain]
Was, wenn ich dich nie mehr seh'
Würdst du wein'n? (Wein'n, wein'n, wein'n, wein'n)
Wem soll ich jetzt was erzähl'n?
Verzeih (-zeih, -zeih, -zeih, -zeih)
Lieb mich, wenn ich fall'
Ich brauch' dich, wenn ich fall'
Oh, lieb mich, wenn ich fall'
Wenn ich fall', wenn ich falle

[Outro]
(Lieb mich, wenn ich fall')


(Ich brauch' dich, wenn ich fall')
Oh, lieb mich (Wenn ich fall')
(Wenn ich fall') Wenn ich falle

AYLIVA - Lieb mich - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Tôi thức cho đêm
Không ngủ trong một thời gian dài
Chờ đợi cho đến khi bạn tha thứ
Bạn không biết tôi khóc bao nhiêu?
Tôi bơi trong nhà trong nước mắt, bạn sẽ đưa tôi ra ngoài chứ?
Tôi xin lỗi, tôi không biết phải đi đâu khác

[Công việc trước]
Tôi cảm thấy yếu đuối, tôi bất lực
Khi nào bạn sẽ trả lời tôi?


Nếu trái tim tôi ngừng đập thì sao?
Sẽ không quá muộn?

[Điệp khúc]
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ gặp lại bạn nữa, bạn sẽ khóc?
(Khóc, khóc, khóc, khóc)
Tôi là ai phải nói điều này? Tha thứ cho tôi
(-Give me, -give me, -give me, -give me)
Yêu tôi khi tôi ngã
Tôi cần bạn khi tôi ngã
Ồ, yêu tôi khi tôi ngã
Khi tôi ngã, khi tôi ngã

[Câu 2]


Bạn có thể nghe thấy trái tim tôi không
Làm thế nào nó phá vỡ lặng lẽ
Khi bạn không nói chuyện với tôi, hãy nói chuyện với tôi?
Bạn cũng tỉnh táo suốt đêm?
Bạn không ngủ vào ban đêm nữa sao?
Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tha thứ cho tôi theo cách tôi làm?
Nó có nghĩa là, chúng tôi không có ý nghĩa với nhau
Tuy nhiên, chúng tôi giữ
Và tôi đang đợi cho đến khi bạn tha thứ cho tôi
Tôi xin lỗi tôi xin lỗi

[Công việc trước]
Tôi cảm thấy yếu đuối, bất lực
Khi nào bạn sẽ trả lời tôi?


Nếu trái tim tôi ngừng đập thì sao?
Sẽ không quá muộn?

[Điệp khúc]
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ gặp lại bạn nữa, bạn sẽ khóc?
(Khóc, khóc, khóc, khóc)
Tôi là ai phải nói điều này? Tha thứ cho tôi
(-Give me, -give me, -give me, -give me)
Yêu tôi khi tôi ngã
Tôi cần bạn khi tôi ngã
Ồ, yêu tôi khi tôi ngã
Khi tôi ngã, khi tôi ngã

[Outro]


(Yêu tôi khi tôi ngã)
(Tôi cần bạn khi tôi ngã)
Oh, yêu tôi (khi tôi ngã)
(Khi tôi ngã) Khi tôi ngãSanderlei Silveira

TOP 10

#sanderlei

Sanderlei Silveira (@Sanderlei) Youtube