MENU (L)

TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)

Sanderlei Silveira - 12/02/2024 01:27 - US L

#sanderlei #lyrics #TikTok


TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Lyrics」

This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you
Come and pour some sugar on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo, ha)

[Verse 1]
There's a tornado (There's a tornado) in my city (In my city)
In the basement (In the basement), that shit ain't pretty (Shit ain't pretty)
Rugged whiskey (Rugged whiskey) 'cause we survivin' ('Cause we survivin')


Puffin' red puff kisses, sweet redemption, passin' time, yeah

[Pre-Chorus]
Ooh, one step to the right
We headed the dive bar we always thought was nice
Ooh, run me to the left
Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind

[Chorus]
This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you


Come and pour some sugar on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Post-Chorus]
And I'll be damned if I cannot dance with you
Come and pour some liquor on me, honey too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Bridge]
Woo-hoo
Woo-hoo
Woo-hoo

[Verse 2]
There's a heatwave (There's a heatwave) coming at us (Coming at us)
Too hot to think straight (Too hot to think straight), too cold to panic (Too cold to panic)
All of the problems just feel dramatic (Just feel dramatic)
And now we're runnin' to the first spot that we find, yeah

[Pre-Chorus]
Ooh, one step to the right
We headed to the dive bar we always thought was nice
Ooh, you run to the left
Just with me in the middle boy, I can't read your mind

[Chorus]


This ain't Texas (Oh), ain't no hold 'em (Hey)
So lay your cards down, down, down, down
So park your Lexus (Ooh) and throw your keys up (Hey)
Stick around,' round, 'round, 'round, 'round (Stick around)
And I'll be damned if I can't slow dance with you
Come pour some sugar on me, honey, too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a bitch, come take it to the floor now (Woo)

[Post-Chorus]
And I'll be damned if I cannot dance with you
Come pour some liquor on me honey, too
It's a real life boogie and a real life hoedown
Don't be a—, come take it to the floor now (Woo)
[Outro]
Take it to the floor now, ooh
Oops, spurs, boots, to the floor now, ooh
Ooh, ooh, oops, shoot
Come take it to the floor now
And I'll be damned if I cannot dance with you
Baby, pour that sugar and liquor on me too
Spurs, spurs, boots
Photogenic, photogenic, shootTEXAS HOLD 'EM - Beyoncé 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino


Ito ay hindi Texas (oh), hindi hawak 'em (hey)
Kaya't ihiga ang iyong mga kard, pababa, pababa, pababa
Kaya iparada ang iyong lexus (ooh) at itapon ang iyong mga susi (hey)


Dumikit sa paligid, 'bilog,' bilog, 'bilog,' bilog (stick sa paligid)
At mapapahamak ako kung hindi ako mabagal na sumayaw sa iyo
Halika at ibuhos ang asukal sa akin, mahal din
Ito ay isang tunay na boogie ng buhay at isang tunay na buhay na hoedown
Huwag maging isang asong babae, halika na dalhin ito sa sahig ngayon (woo, ha)

[Taludtod 1]
Mayroong isang buhawi (mayroong isang buhawi) sa aking lungsod (sa aking lungsod)
Sa basement (sa basement), ang shit na iyon ay hindi maganda (shit ay hindi maganda)
Masungit na whisky (masungit na whisky) 'sanhi ng nakaligtas tayo' ('sanhi tayo ng nakaligtas')
Puffin 'red puff kisses, matamis na pagtubos, oras ng passsin, oo

[Bago mag chorus]
Ooh, isang hakbang sa kanan


Pinangunahan namin ang dive bar na lagi naming naisip na maganda
Ooh, patakbuhin mo ako sa kaliwa
Pagkatapos ay paikutin mo ako sa gitna, batang lalaki, hindi ko mabasa ang iyong isip

[Koro]
Ito ay hindi Texas (oh), hindi hawak 'em (hey)
Kaya't ihiga ang iyong mga kard, pababa, pababa, pababa
Kaya iparada ang iyong lexus (ooh) at itapon ang iyong mga susi (hey)
Dumikit sa paligid, 'bilog,' bilog, 'bilog,' bilog (stick sa paligid)
At mapapahamak ako kung hindi ako mabagal na sumayaw sa iyo
Halika at ibuhos ang asukal sa akin, mahal din
Ito ay isang tunay na boogie ng buhay at isang tunay na buhay na hoedown
Huwag maging isang asong babae, dadalhin mo ito sa sahig ngayon (woo)


[Post-Chorus]
At mapapahamak ako kung hindi ako makakasayaw sa iyo
Halika at ibuhos ang ilang alak sa akin, mahal din
Ito ay isang tunay na boogie ng buhay at isang tunay na buhay na hoedown
Huwag maging isang asong babae, dadalhin mo ito sa sahig ngayon (woo)

[Bridge]
Woo-hoo
Woo-hoo
Woo-hoo

[Taludtod 2]
Mayroong isang heatwave (mayroong isang heatwave) na darating sa amin (darating sa amin)
Masyadong mainit na mag -isip nang diretso (masyadong mainit upang mag -isip nang diretso), masyadong malamig sa gulat (masyadong malamig sa gulat)


Ang lahat ng mga problema ay nakakaramdam lamang ng dramatiko (pakiramdam lamang ng dramatiko)
At ngayon runnin 'kami sa unang lugar na nahanap natin, oo

[Bago mag chorus]
Ooh, isang hakbang sa kanan
Tumungo kami sa dive bar na lagi naming naisip na maganda
Ooh, tumakbo ka sa kaliwa
Sa akin lang sa gitnang batang lalaki, hindi ko mabasa ang isip mo

[Koro]
Ito ay hindi Texas (oh), hindi hawak 'em (hey)
Kaya't ihiga ang iyong mga kard, pababa, pababa, pababa
Kaya iparada ang iyong lexus (ooh) at itapon ang iyong mga susi (hey)
Dumikit sa paligid, 'bilog,' bilog, 'bilog,' bilog (stick sa paligid)


At mapapahamak ako kung hindi ako mabagal na sumayaw sa iyo
Halika ibuhos ang ilang asukal sa akin, mahal din
Ito ay isang tunay na boogie ng buhay at isang tunay na buhay na hoedown
Huwag maging isang asong babae, dadalhin mo ito sa sahig ngayon (woo)

[Post-Chorus]
At mapapahamak ako kung hindi ako makakasayaw sa iyo
Halika ibuhos din ang ilang alak sa akin honey
Ito ay isang tunay na boogie ng buhay at isang tunay na buhay na hoedown
Huwag maging isang—, halika na dalhin ito sa sahig ngayon (woo)

[Outro]
Dalhin ito sa sahig ngayon, ooh
Oops, spurs, bota, sa sahig ngayon, ooh


Ooh, ooh, oops, shoot
Halika dalhin ito sa sahig ngayon
At mapapahamak ako kung hindi ako makakasayaw sa iyo
Baby, ibuhos din sa akin ang asukal at alak na iyon
Spurs, spurs, boots
Photogenic, photogenic, shootSanderlei Silveira

TOP 10

#sanderlei

Sanderlei Silveira (@Sanderlei) Youtube