MENU (L)

16 CARRIAGES - Beyoncé 「Текст」 - Български превод

Sixteen carriages drivin' away
While I watch them ride with my dreams away
To the summer sunset on a holy night
On a long back road, all the tears I fight

Sanderlei Silveira - 12/02/2024 01:14 - US L

#sanderlei #lyrics #TikTok


16 CARRIAGES - Beyoncé 「Текст」

Sixteen carriages drivin' away
While I watch them ride with my dreams away
To the summer sunset on a holy night
On a long back road, all the tears I fight
Sixteen carriages drivin' away
While I watch them ride with my dreams away
To the summer sunset on a holy night
On a long back road, all the tears I fight

[Verse 1]
At fifteen, the innocence was gone astray
Had to leave my home at an early age
I saw Mama prayin', I saw Daddy grind


All my tender problems, had to leave behind

[Pre-Chorus]
It's been umpteenth summers, and I'm not in my bed
On the back of the bus and a bunk with the band
Goin' so hard, gotta choose myself
Underpaid and overwhelmed
I might cook, clean, but still won't fold
Still workin' on my life, you know
Only God knows, only God knows
Only God knows

[Chorus]
Sixteen carriages drivin' away


While I watch them ride with my fears away
To the summer sunset on a holy night
On a long back road, all the tears I fight
Sixteen carriages drivin' away
While I watch them ride with my fears away
To the summer sunset on a holy night
On a long back road, all the tears I fight

[Verse 2]
Sixteen dollars, workin' all day
Ain't got time to waste, I got art to make
I got love to create on this holy night
They won't dim my light, all these years I fight

[Pre-Chorus]
It's been thirty-eight summers, and I'm not in my bed
On the back of the bus and a bunk with the band
Goin' so hard, now I miss my kids
Overworked and overwhelmed
I might cook, clean, but still won't fold
Still workin' on my life, you know
Only God knows, only God knows
Only God knows

[Chorus]
Sixteen carriages driving away
While I watch them ride with my fears away
To the summer sunset on a holy night


On a long back road, all the tears I fight
Sixteen carriages driving away
While I watch them ride with my fears away
To the summer sunset on a holy night
On a long back road, all these tears I fight

[Interlude]
Oh, oh
Oh

[Bridge]
At fifteen, the innocence was gone astray
Had to take care of home at an early age
I saw Mama cryin', I saw Daddy lyin'Had to sacrifice and leave my fears behind
The legacy is the last thing I do
You'll remember me 'cause we got somethin' to prove
In your memory, on a highway to truth
Still see your faces when you close your eyes

[Outro]
Sixteen carriages drivin' away
While I watch them ride with my dreams away16 CARRIAGES - Beyoncé 「Текст」 - Български превод


Шестнадесет карета, които се движат
Докато ги гледам как се возят с мечтите си далеч
До летния залез в свещена нощ
На дълъг заден път всички сълзи, с които се бия


Шестнадесет карета, които се движат
Докато ги гледам как се возят с мечтите си далеч
До летния залез в свещена нощ
На дълъг заден път всички сълзи, с които се бия

[Стих 1]
На петнадесет години невинността не се заблуждава
Трябваше да напусна дома си в ранна възраст
Видях мама да се моли, видях татко да мели
Всичките ми нежни проблеми трябваше да оставят след себе си

[Пред-хор]
Беше нататък лято и не съм в леглото си
На гърба на автобуса и двуетажно с групата


Отивам толкова силно, трябва да избера себе си
Недоплатен и затрупан
Може да готвя, чист, но все пак няма да се сгъва
Все още работи върху живота ми, знаеш ли
Само Бог знае, само Бог знае
Само Бог знае

[Припев]
Шестнадесет карета, които се движат
Докато ги гледам как се возят със страховете си далеч
До летния залез в свещена нощ
На дълъг заден път всички сълзи, с които се бия
Шестнадесет карета, които се движат
Докато ги гледам как се возят със страховете си далеч


До летния залез в свещена нощ
На дълъг заден път всички сълзи, с които се бия

[Стих 2]
Шестнадесет долара, работи през целия ден
Няма време за губене, имам изкуство да правя
Имам обичам да създавам в тази свещена нощ
Те няма да замшат светлината ми, през всичките тези години се бия

[Пред-хор]
Минаха тридесет и осем лета и не съм в леглото си
На гърба на автобуса и двуетажно с групата
Върви толкова силно, сега ми липсват децата ми
Преуморен и затрупан


Може да готвя, чист, но все пак няма да се сгъва
Все още работи върху живота ми, знаеш ли
Само Бог знае, само Бог знае
Само Бог знае

[Припев]
Шестнадесет карета шофират
Докато ги гледам как се возят със страховете си далеч
До летния залез в свещена нощ
На дълъг заден път всички сълзи, с които се бия
Шестнадесет карета шофират
Докато ги гледам как се возят със страховете си далеч
До летния залез в свещена нощ
На дълъг заден път всички тези сълзи, с които се бия[Interlude]
Ох ох
О.

[Мост]
На петнадесет години невинността не се заблуждава
Трябваше да се грижи за дома в ранна възраст
Видях мама да плаче, видях татко да се омъжи
Трябваше да се жертвам и да оставя страховете си зад себе си
Наследството е последното нещо, което правя
Ще ме помните, защото трябва да докажем нещо
В паметта ви, на магистрала към истината
Все още виждайте лицата си, когато затворите очи[Outro]
Шестнадесет карета, които се движат
Докато ги гледам как се возят с мечтите си далечSanderlei Silveira

TOP 10

#sanderlei

Sanderlei Silveira (@Sanderlei) Youtube