MENU (X2)

XNXX (歌詞) - Joji 「Geiriau Cân」 - Cyfieithiad Cymraeg

Oh, oh (4x). I don't really wanna run around, yeah
Time is goin' slow and I don't mind, yeah
Tell me if you know I'm really found, yeah
Fuck around a bit and get it right
Yeah, yeah, yeah, yeah

[Post-Chorus]
I don't really wanna run around
Round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round
Saying all the rhymes that make your world go
Round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round

[Bridge]


Round, 'round, 'round, 'round
Round, 'round, 'round, 'round
Round, 'round, 'round, 'round
Round, 'round, 'round, 'round

[Verse]
Cupid pass another my way (My way)
Another night, a lot more days (More days)
Hard to think about you anymore ('Bout you anymore)
But I keep you in my mind always (Always)
Called me on the phone last night (Last night)
Couldn't hear your voice, I fight (I fight)
I won't be around you anymore (Around you anymore)
In a dream where you feel alright[Chorus]
I don't really wanna run around, yeah
Time is goin' slow and I don't mind, yeah
Tell me if you know I'm really found, yeah
Fuck around a bit and get it right
Yeah, yeah, yeah yeah

[Post-Chorus]
I don't really wanna run around
Round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round
Saying all the rhymes that make your world go
Round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round


[Outro]
Fuck around and you won't stay
Tellin' me that you're okay
Just better if you stay away
Better if you stay away
Won't you stay away?
Stay away, stay away
Alright


XNXX (歌詞) - Joji 「Geiriau Cân」 - Cyfieithiad Cymraeg


O, O (4x). Dwi ddim wir eisiau rhedeg o gwmpas, ie
Mae amser yn goin 'araf a does dim ots gen i, ie
Dywedwch wrthyf os ydych chi'n gwybod fy mod i wedi dod o hyd i mewn gwirionedd, ie
Ffyc o gwmpas ychydig a'i gael yn iawn
Ie, ie, ie, ie[Ôl-gorws]
Dwi ddim wir eisiau rhedeg o gwmpas
Rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd
Gan ddweud yr holl rigymau sy'n gwneud i'ch byd fynd
Rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd

[Pont]
Rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd
Rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd
Rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd
Rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd

[Adnod]


Cupid pasio un arall fy ffordd (fy ffordd)
Noson arall, llawer mwy o ddyddiau (mwy o ddyddiau)
Anodd meddwl amdanoch chi bellach ('bout chi mwyach)
Ond dwi'n eich cadw chi yn fy meddwl bob amser (bob amser)
Galwyd fi ar y ffôn neithiwr (neithiwr)
Methu clywed eich llais, rwy'n ymladd (rwy'n ymladd)
Ni fyddaf o'ch cwmpas mwyach (o'ch cwmpas mwyach)
Mewn breuddwyd lle rydych chi'n teimlo'n iawn

[Corws]
Dwi ddim wir eisiau rhedeg o gwmpas, ie
Mae amser yn goin 'araf a does dim ots gen i, ie
Dywedwch wrthyf os ydych chi'n gwybod fy mod i wedi dod o hyd i mewn gwirionedd, ie
Ffyc o gwmpas ychydig a'i gael yn iawn


Ie, ie, ie ie

[Ôl-gorws]
Dwi ddim wir eisiau rhedeg o gwmpas
Rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd
Gan ddweud yr holl rigymau sy'n gwneud i'ch byd fynd
Rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd,' rownd, 'rownd

[Outro]
Ffyc o gwmpas ac ni fyddwch yn aros
Tellin 'fi eich bod chi'n iawn
Dim ond yn well os ydych chi'n aros i ffwrdd
Gwell os arhoswch i ffwrdd
Oni fyddwch chi'n aros i ffwrdd?


Arhoswch i ffwrdd, arhoswch i ffwrdd
Yn iawn