MENU (X2)

labour - Paris Paloma 「Piosenka」 - Tłumaczenie i teksty

(One, two, three) Why are you hangin' on! So tight
To the rope that I'm hangin' from. Off this island?
This was an escape plan (This was an escape plan)
Carefully timed it. So let me go! And dive into the waves below

by Sanderlei Silveira - 26/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


labour - Paris Paloma 「Piosenka」

(One, two, three) Why are you hangin' on! So tight
To the rope that I'm hangin' from. Off this island?
This was an escape plan (This was an escape plan)
Carefully timed it. So let me go! And dive into the waves below

[Pre-Chorus]
Who tends the orchards?
Who fixes up the gables?
Emotional torture
From the head of your high table
Who fetches the water
From the rocky mountain spring?
And walk back down again


To feel your words and their sharp sting?
And I'm gettin' fuckin' tired

[Chorus]
The capillaries in my eyes are bursting
If our love died, would that be the worst thing?
For somebody I thought was my saviour
You sure make me do a whole lot of labour
The calloused skin on my hands is crackin'
If our love ends, would that be a bad thing?
And the silence haunts our bed chamber
You make me do too much labour

[Post-Chorus]


(You make me do too much labour)

[Verse 2]
Apologies from my tongue
Never yours
Busy lapping from a flowing cup
And stabbing with your fork
I know you're a smart man (I know you're a smart man)
And weaponise
The false incompetence
It's dominance under guise

[Pre-Chorus]
If we had a daughter


I'd watch and could not save her
The emotional torture
From the head of your high table
She'd do what you taught her
She'd meet the same cruel fate
So now I've gotta run
So I can undo this mistake
At least I've gotta try

[Chorus]
The capillaries in my eyes are bursting
If our love died, would that be the worst thing?
For somebody I thought was my saviour
You sure make me do a whole lot of labour


The calloused skin on my hands is crackin'
If our love ends, would that be a bad thing?
And the silence haunts our bed chamber
You make me do too much labour

[Bridge]
All day, every day: Therapist, mother, maid
Nymph, then a virgin nurse, and a servant
Just an appendage, live to attend him
So that he never lifts a finger
Twenty-four-seven baby machine
So he can live out his picket fence dreams
It's not an act of love if you make her
You make me do too much labour


All day, every day: Therapist, mother, maid
Nymph, then a virgin, nurse, and a servant
Just an appendage, live to attend him
So that he never lifts a finger
Twenty-four-seven baby machine
So he can live out his picket fence dreams
It's not an act of love if you make her
You make me do too much labour

[Chorus]
The capillaries in my eyes are bursting (All day, every day: Therapist, mother, maid)
If our love died, would that be the worst thing? (Nymph, then a virgin, nurse, and a servant)
For somebody I thought was my saviour (Just an appendage, live to attend him)
You sure make me do a whole lot of labour (So that he never lifts a finger)


The callous skin on my hands is crackin' (Twenty-four-seven baby machine)
If our love ends, would that be a bad thing? (So he can live out his picket fence dreams)
And the silence haunts our bed chamber (It's not an act of love if you make her)
You make me do too much labour


labour - Paris Paloma 「Piosenka」 - Tłumaczenie i teksty


(Jeden, dwa, trzy) Dlaczego wieszasz się! Tak ciasno
Do liny, z której się zwisam. Z tej wyspy?
To był plan ucieczki (to był plan ucieczki)
Ostrożnie to zapaliłem. Więc pozwól mi odejść! I zanurz się w falach poniżej

[Pre-Chorus]
Kto dąży do sadów?
Kto naprawia Gables?
Tortury emocjonalne


Z głowy wysokiego stołu
Który przynosi wodę
Z Rocky Mountain Spring?
I znowu odejdź
Poczuć swoje słowa i ich ostre żądło?
I jestem zmęczony pieprzeniem się

[Chór]
Kapilary w moich oczach pękają
Gdyby nasza miłość umarła, czy to byłaby najgorsza rzecz?
Dla kogoś, o czym myślałem, że był moim wybawcą
Na pewno sprawisz, że robię dużo pracy
Buszona skóra na moich rękach jest crackin '
Jeśli nasza miłość się skończy, czy to byłaby zła rzecz?


A cisza prześladuje naszą komnatę łóżka
Sprawiasz, że robię zbyt dużo pracy

[Post-Chorus]
(Sprawiasz, że robię zbyt dużo pracy)

[Werset 2]
Przepraszamy z mojego języka
Nigdy nie twoje
Zajęte rakanie z płynnego kubka
I dźgnięcie widelcem
Wiem, że jesteś mądrym mężczyzną (wiem, że jesteś mądrym człowiekiem)
I broń
Fałszywa niekompetencja


To dominacja pod postacią

[Pre-Chorus]
Gdybyśmy mieli córkę
Oglądałem i nie mogłem jej uratować
Tortury emocjonalne
Z głowy wysokiego stołu
Zrobiłaby to, czego ją nauczyłeś
Spotkałaby ten sam okrutny los
Więc teraz muszę biec
Więc mogę cofnąć ten błąd
Przynajmniej muszę spróbować

[Chór]


Kapilary w moich oczach pękają
Gdyby nasza miłość umarła, czy to byłaby najgorsza rzecz?
Dla kogoś, o czym myślałem, że był moim wybawcą
Na pewno sprawisz, że robię dużo pracy
Buszona skóra na moich rękach jest crackin '
Jeśli nasza miłość się skończy, czy to byłaby zła rzecz?
A cisza prześladuje naszą komnatę łóżka
Sprawiasz, że robię zbyt dużo pracy

[Most]
Cały dzień, każdego dnia: terapeuta, matka, pokojówka
Nimfa, a następnie dziewicza pielęgniarka i sługa
Tylko wyrostek robaczkowy, żyj, aby do niego uczestniczyć
Aby nigdy nie podnosił palca


Dwadzieścia cztery siedem dziecięcych maszyn
Aby mógł przeżywać swoje pikietne sny
To nie jest akt miłości, jeśli ją uczynisz
Sprawiasz, że robię zbyt dużo pracy
Cały dzień, każdego dnia: terapeuta, matka, pokojówka
Nimfa, wówczas dziewica, pielęgniarka i sługa
Tylko wyrostek robaczkowy, żyj, aby do niego uczestniczyć
Aby nigdy nie podnosił palca
Dwadzieścia cztery siedem dziecięcych maszyn
Aby mógł przeżywać swoje pikietne sny
To nie jest akt miłości, jeśli ją uczynisz
Sprawiasz, że robię zbyt dużo pracy

[Chór]


Kapilary w moich oczach pękają (cały dzień, każdego dnia: terapeuta, matka, pokojówka)
Gdyby nasza miłość umarła, czy to byłaby najgorsza rzecz? (Nimph, potem dziewica, pielęgniarka i sługa)
Dla kogoś, o czym myślałem, że był moim Zbawicielem (tylko wyrostek, na żywo, aby go uczestniczyć)
Na pewno sprawisz, że robię dużo pracy (aby nigdy nie podniósł palca)
Bezduszna skóra na rękach jest crackin '(dwadzieścia cztery siedem dziecięcych maszyn)
Jeśli nasza miłość się skończy, czy to byłaby zła rzecz? (Aby mógł żyć swoimi marzeniami ogrodzenia pikiet)
A cisza prześladuje naszą komnatę łóżka (to nie jest akt miłości, jeśli ją uczynisz)
Sprawiasz, że robię zbyt dużo pracy