MENU (L)

Taylor Swift - Eyes Open - Polskie Tłumaczenie (Tekst)

Everybody's waiting
Everybody's watching
Even when you're sleeping
Keep your eyes open

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Taylor Swift - Eyes Open (Tekst)

Everybody's waiting
Everybody's watching
Even when you're sleeping
Keep your eyes open

The tricky thing is yesterday we were just children
Playing soldiers, just pretending
Dreaming dreams with happy endings
In backyards, winning battles with our wooden swords
But now we've stepped into a cruel world
Where everybody stands and keeps score

Keep your eyes openEverybody's waiting for you to break down
Everybody's watching to see the fallout
Even when you're sleeping, sleeping
Keep your eyes open
Keep your eyes open
Keep your eyes open

So here you are, two steps ahead and staying on guard
Every lesson forms a new scar
They never thought you'd make it this far
But turn around (Turn around)
Oh, they've surrounded you, it's a showdown (Showdown)
And nobody comes to save you now


But you got something they don't
Yeah, you got something they don't

You just gotta keep your eyes open

Everybody's waiting for you to break down
Everybody's watching to see the fallout
Even when you're sleeping, sleeping
Keep your eyes open
Keep your eyes open
Keep your eyes—

Keep your feet ready, heartbeat steady
Keep your eyes open


Keep your aim locked, the night goes dark
Keep your eyes open

(Keep your eyes open)
(Keep your eyes open)
(Keep your eyes open)
(Keep your eyes open)

Everybody's waiting for you to break down
Everybody's watching to see the fallout
Even when you're sleeping, sleeping
Keep your eyes open
Keep your eyes open, keep your eyes open
Keep your eyes open, keep your eyes openTaylor Swift - Eyes Open - Polskie Tłumaczenie (Tekst)


Wszyscy czekają
Wszyscy oglądają
Nawet kiedy śpisz
Miej oczy otwarte

Trudne jest to, że wczoraj byliśmy tylko dziećmi
Grając w żołnierzy, po prostu udawanie
Marzenie marzeń z szczęśliwymi zakończeniami
Na podwórkach wygrywające bitwy z naszymi drewnianymi mieczami
Ale teraz wkroczyliśmy w okrutny świat
Gdzie wszyscy stoją i utrzymują punkty

Miej oczy otwarteWszyscy czekają, aż się załamiesz
Wszyscy patrzą na upadek
Nawet kiedy śpisz, śpiąc
Miej oczy otwarte
Miej oczy otwarte
Miej oczy otwarte

Więc oto jesteś, dwa kroki do przodu i pozostanie na straży
Każda lekcja tworzy nową bliznę
Nigdy nie myśleli, że dotrzesz tak daleko
Ale odwróć się (odwróć się)
Och, otaczali cię, to showdown (showdown)
I nikt nie przychodzi, aby cię teraz uratować


Ale masz coś, co nie
Tak, masz coś, co nie

Po prostu musisz mieć otwarte oczy

Wszyscy czekają, aż się załamiesz
Wszyscy patrzą na upadek
Nawet kiedy śpisz, śpiąc
Miej oczy otwarte
Miej oczy otwarte
Trzymaj swoje oczy-

Utrzymuj stopy, gotowe, bicie serca
Miej oczy otwarte


Trzymaj swój cel zamknięty, noc idzie ciemno
Miej oczy otwarte

(Miej oczy otwarte)
(Miej oczy otwarte)
(Miej oczy otwarte)
(Miej oczy otwarte)

Wszyscy czekają, aż się załamiesz
Wszyscy patrzą na upadek
Nawet kiedy śpisz, śpiąc
Miej oczy otwarte
Miej oczy otwarte, miej oczy otwarte
Miej oczy otwarte, miej oczy otwarte