MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Polskie Tłumaczenie (Tekst)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Tekst)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Polskie Tłumaczenie (Tekst)


Śmierć to życie to śmierć to życie! Czy śmierć jest życie
Są znów Carvin „moje imię w grobie


Kwiaty są świeże, a ich twarze mokre
Moje ciało umarło, ale wciąż żyję
Spójrz na ramię, wróciłem z martwych
Światło wszystkie twoje świece, aby mnie wciągnąć
Mówię o tych samych rzeczach, tym razem zniknę
Twoje słowa nie oznaczają nic, więc zabierz je z powrotem
I spotkaj się tutaj przez samolot
Druga strona, nie jestem daleko

[Pre-Chorus]
Kiedy cię nie ma, zatopię się w ziemi
Próbuję udawać, że jestem do ciebie bliżej
Nigdy tego nie rozumiem
Zawsze mam na myśli, nie mogę na to pomóc


Nie chcę nosić ciężaru na moich ramionach
Śmierć przyszła do mnie, pocałowałem mnie w policzek, zamknęło mnie
Nieśmiertelne według projektu
Spotkam cię tutaj za każdym razem

[Chór]
Powrót z martwych, z tyłu z martwych
Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych (śmierci), z powrotem z martwych (śmierć)
Wróciłem z martwych (śmierci), z powrotem z martwych (śmierć)
Wróciłem z martwych (śmierci), z powrotem z martwych (śmierć)
Wróciłem z martwych (śmierci), z powrotem z (wróciłem)[Post-Chorus]
(Śmierć, śmierć, śmierć)
(Śmierć, śmierć)
(Wróciłem)

[Werset 2]
Znowu mówią moje imię w swoich modlitwach
Migotruję światła, żeby zrozumieli
Nie będę się pożegnać, jestem po twojej stronie
Krzyczymy i błagamy, ta separacja kończy się
Zrób wszystkie swoje czarów, żeby mnie wciągnąć
Spalę wszystkie swoje mędrca, aby podłączyć naszą linię
Pokazuję swoją obecność, uciekasz w strachu przed duchami


Próbuję mówić, bariery są zbyt silne

[Pre-Chorus]
Kiedy cię nie ma, zatopię się w ziemi
Próbuję udawać, że jestem do ciebie bliżej
Nigdy tego nie rozumiem
Zawsze mam na myśli, nie mogę na to pomóc
Nie chcę nosić ciężaru na moich ramionach
Śmierć przyszła do mnie, pocałowałem mnie w policzek, zamknęło mnie
Nieśmiertelne według projektu
Spotkam cię tutaj za każdym razem

[Chór]
Powrót z martwych, z tyłu z martwych


Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych (śmierci), z powrotem z martwych (śmierć)
Wróciłem z martwych (śmierci), z powrotem z martwych
Wróciłem z martwych (śmierci), z powrotem z martwych (śmierć)
Wróciłem z martwych (śmierci), z powrotem z martwych

[Most]
Proszę, nigdy nie martw się
(Powrót od martwych, z tyłu)
(Wróciłem z martwych, z tyłu)
Wiem, że to chorobliwe
(Wróciłem z martwych, z tyłu)


Ale wszyscy umieramy pewnego dnia
(Wróciłem z martwych, z tyłu)

[Chór]
Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych, z tyłu
Wróciłem z martwych, z powrotem z (wróciłem)