MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Përkthimi në shqip (Tekst)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Tekst)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Përkthimi në shqip (Tekst)


Vdekja është jeta është vdekja është jeta! A është vdekja është jeta
Ata janë carvin 'emrin tim në varr përsëri


Lulet janë të freskëta dhe fytyrat e tyre janë të lagura
Trupi im ka vdekur, por unë jam akoma gjallë
Shikoni mbi supe, unë jam kthyer nga të vdekurit
Lightin 'të gjitha qirinjtë tuaj për të më tërhequr brenda
Thuaj të gjitha të njëjtat gjëra, unë jam zhdukur këtë herë
Fjalët e tua do të thotë jo ', prandaj merr përsëri'
Dhe më tako këtu përtej aeroplanit
Ana tjetër, nuk jam larg

[Para-korja]
Kur nuk jeni rreth, unë zhytem në tokë
Mundohem të pretendoj se jam më afër teje
Asnjëherë mos e kuptoj atë
Ju jeni gjithmonë në mendjen time, unë nuk mund ta ndihmoj atë


Unë nuk dua të mbaj peshën në shpatullat e mia
Vdekja më ka ardhur, më puthi në faqe, më dha mbylljen
I pavdekshëm nga dizajni
Unë do të takohem me ty këtu çdo herë

[Korja]
Kthehu nga të vdekurit, kthehu nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit (Vdekja), nga të vdekurit (Vdekja)
Unë jam kthyer nga të vdekurit (Vdekja), nga të vdekurit (Vdekja)
Unë jam kthyer nga të vdekurit (Vdekja), nga të vdekurit (Vdekja)
Unë jam kthyer nga të vdekurit (vdekja), përsëri nga (jam kthyer)[Post-Chorus]
(Vdekja, Vdekja, Vdekja)
(Vdekja, Vdekja)
(U ktheva)

[Vargu 2]
Ata po thonë përsëri emrin tim në lutjet e tyre
Unë ndez dritat në mënyrë që ata të kuptojnë
Unë nuk do të them lamtumirë, kam të drejtë pranë jush
Ne jemi duke bërtitur 'dhe lutje', kjo ndarje mbaron
Bëj të gjithë magjinë tënde për të më tërhequr brenda
Burin 'të gjithë urtë tuaj për të lidhur linjën tonë
Unë tregoj praninë time, ju ikni nga frika e fantazmave


Mundohem të flas, pengesat janë shumë të forta

[Para-korja]
Kur nuk jeni rreth, unë zhytem në tokë
Mundohem të pretendoj se jam më afër teje
Asnjëherë mos e kuptoj atë
Ju jeni gjithmonë në mendjen time, unë nuk mund ta ndihmoj atë
Unë nuk dua të mbaj peshën në shpatullat e mia
Vdekja më ka ardhur, më puthi në faqe, më dha mbylljen
I pavdekshëm nga dizajni
Unë do të takohem me ty këtu çdo herë

[Korja]
Kthehu nga të vdekurit, kthehu nga të vdekurit


Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit (Vdekja), nga të vdekurit (Vdekja)
Unë jam kthyer nga të vdekurit (vdekja), nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit (Vdekja), nga të vdekurit (Vdekja)
Unë jam kthyer nga të vdekurit (vdekja), nga të vdekurit

[Urë]
Ju lutem mos u shqetësoni kurrë
(Kthehu nga të vdekurit, nga të vdekurit)
(Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit)
E di që është morbid
(Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit)


Por të gjithë vdesim një ditë
(Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit)

[Korja]
Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit, nga të vdekurit
Unë jam kthyer nga të vdekurit, përsëri nga (jam kthyer)