MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Nederlandse Vertaling (Songtekst)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Songtekst)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Nederlandse Vertaling (Songtekst)


De dood is dat het leven is de dood is leven! Is de dood is het leven is
Ze zijn weer mijn naam in het graf


De bloemen zijn vers en hun gezichten nat
Mijn lichaam is gestorven, maar ik leef nog steeds
Kijk over je schouder, ik ben terug van de dood
Licht al je kaarsen om me in te trekken
Zeggen allemaal dezelfde dingen, ik ben deze keer weg
Uw woorden betekenen niets, dus neem ze terug
En ontmoet me hier in het vliegtuig
De andere kant, ik ben niet ver

[Pre refrein]
Als je niet in de buurt bent, zink ik in de grond
Ik probeer te doen alsof ik dichter bij je ben
Begrijp het nooit
Je denkt altijd in, ik kan er niets aan doen


Ik wil niet het gewicht op mijn schouders dragen
De dood is naar mij gekomen, kuste me op de wang, gaf me afsluiting
Onsterfelijk door ontwerp
Ik zal je hier elke keer ontmoeten

[Refrein]
Terug uit de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood (dood), terug van de dood (dood)
Ik ben terug van de dood (dood), terug van de dood (dood)
Ik ben terug van de dood (dood), terug van de dood (dood)
Ik ben terug van de dood (dood), terug van de (ik ben terug)[Post-koor]
(Dood, dood, dood)
(Dood, dood)
(Ik ben terug)

[Vers 2]
Ze zeggen weer mijn naam in hun gebeden
Ik flikkert de lichten zodat ze het begrijpen
Ik zal niet afscheid nemen, ik sta gelijk aan je zijde
We schreeuwen en pleiten, deze scheiding eindigt
Doe al je hekserij om me binnen te trekken
Burnin 'al uw salie om onze lijn te verbinden
Ik toon mijn aanwezigheid, je rent weg uit angst voor geesten


Ik probeer te praten, de barrières zijn te sterk

[Pre refrein]
Als je niet in de buurt bent, zink ik in de grond
Ik probeer te doen alsof ik dichter bij je ben
Begrijp het nooit
Je denkt altijd in, ik kan er niets aan doen
Ik wil niet het gewicht op mijn schouders dragen
De dood is naar mij gekomen, kuste me op de wang, gaf me afsluiting
Onsterfelijk door ontwerp
Ik zal je hier elke keer ontmoeten

[Refrein]
Terug uit de dood, terug van de dood


Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood (dood), terug van de dood (dood)
Ik ben terug van de dood (dood), terug uit de dood
Ik ben terug van de dood (dood), terug van de dood (dood)
Ik ben terug van de dood (dood), terug uit de dood

[Brug]
Maak je geen zorgen
(Terug van de dood, terug van de dood)
(Ik ben terug van de dood, terug van de dood)
Ik weet dat het morbide is
(Ik ben terug van de dood, terug van de dood)


Maar we sterven allemaal op een dag
(Ik ben terug van de dood, terug van de dood)

[Refrein]
Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood, terug van de dood
Ik ben terug van de dood, terug van de (ik ben terug)