MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Norsk Oversettelse (Sangtekster)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Sangtekster)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Norsk Oversettelse (Sangtekster)


Døden er livet er døden er livet! Er døden er livet
De er på meg navnet mitt i graven igjen


Blomstene er friske og ansiktene deres våte
Kroppen min har dødd, men jeg er fortsatt i live
Se over skulderen, jeg er tilbake fra de døde
Lys i alle lysene dine for å trekke meg inn
Sier alle de samme tingene, jeg er borte denne gangen
Dine ord betyr noe, så ta dem tilbake
Og møt meg her over flyet
Den andre siden, jeg er ikke langt

[Pre-kor]
Når du ikke er i nærheten, synker jeg ned i bakken
Jeg prøver å late som jeg er nærmere deg
Aldri forstå det
Du er alltid på tankene mine, jeg kan ikke hjelpe det


Jeg vil ikke bære vekten på skuldrene mine
Døden har kommet til meg, kysset meg på kinnet, ga meg nedleggelse
Udødelig etter design
Jeg skal møte deg her hver gang

[Kor]
Tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde (døden), tilbake fra de døde (døden)
Jeg er tilbake fra de døde (døden), tilbake fra de døde (døden)
Jeg er tilbake fra de døde (døden), tilbake fra de døde (døden)
Jeg er tilbake fra de døde (døden), tilbake fra (jeg er tilbake)[Post-Chorus]
(Død, død, død)
(Død, død)
(Jeg er tilbake)

[Vers 2]
De sier navnet mitt i bønnene sine igjen
Jeg flimrer lysene slik at de forstår
Jeg vil ikke si farvel, jeg er rett ved din side
Vi skriker og ber om, denne separasjonen slutter
Gjør alle hekseriene dine for å trekke meg inn
Brenner all salvie for å koble linjen vår
Jeg viser min tilstedeværelse, du løper bort i frykt for spøkelser


Jeg prøver å snakke, barrierer er for sterke

[Pre-kor]
Når du ikke er i nærheten, synker jeg ned i bakken
Jeg prøver å late som jeg er nærmere deg
Aldri forstå det
Du er alltid på tankene mine, jeg kan ikke hjelpe det
Jeg vil ikke bære vekten på skuldrene mine
Døden har kommet til meg, kysset meg på kinnet, ga meg nedleggelse
Udødelig etter design
Jeg skal møte deg her hver gang

[Kor]
Tilbake fra de døde, tilbake fra de døde


Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde (døden), tilbake fra de døde (døden)
Jeg er tilbake fra de døde (døden), tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde (døden), tilbake fra de døde (døden)
Jeg er tilbake fra de døde (døden), tilbake fra de døde

[Bro]
Vær så snill å ikke bekymre deg
(Tilbake fra de døde, tilbake fra de døde)
(Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde)
Jeg vet at det er sykelig
(Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde)


Men vi dør alle en dag
(Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde)

[Kor]
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra de døde
Jeg er tilbake fra de døde, tilbake fra (jeg er tilbake)