MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Lietuvių vertimas (Dainų žodžiai)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Dainų žodžiai)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Lietuvių vertimas (Dainų žodžiai)


Mirtis yra gyvenimas, mirtis yra gyvenimas! Ar mirtis yra gyvenimas
Jie vėl gurkšnoja mano vardą kape


Gėlės yra šviežios, o jų veidai šlapi
Mano kūnas mirė, bet aš vis dar gyvas
Pažvelk per petį, aš grįžau iš numirusių
Lightin 'visos tavo žvakės, kad mane patrauktų
Sakyk visus tuos pačius dalykus, aš šį kartą dingo
Tavo žodžiai reiškia nieką, todėl atsiimkite juos atgal
Ir susitikite su manimi čia per lėktuvą
Kita pusė, aš nesu toli

[Pre-chorus]
Kai nesi šalia, aš nusileidžiu į žemę
Stengiuosi apsimesti, kad esu arčiau tavęs
Niekada to nesuprantu
Tu visada galvoji, negaliu tam padėti


Aš nenoriu neštis svorio ant pečių
Mirtis atėjo pas mane, pabučiavo mane į skruostą, davė man uždarymą
Nemirtingas pagal dizainą
Aš kiekvieną kartą tave susitiksiu

[Choras]
Atgal iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių (mirties), atgal iš numirusių (mirtis)
Aš grįžau iš numirusių (mirties), atgal iš numirusių (mirtis)
Aš grįžau iš numirusių (mirties), atgal iš numirusių (mirtis)
Aš grįžau iš mirusiųjų (mirties), grįžau iš (aš grįžau)[Post-chorus]
(Mirtis, mirtis, mirtis)
(Mirtis, mirtis)
(Aš grįžau)

[2 eilutė]
Jie vėl sako mano vardą savo maldose
Aš mirgėjau šviesas, kad jie suprastų
Aš atsisveikinsiu, aš teisus šalia tavo
Mes rėkiame ir gniuždome, šis atskyrimas baigiasi
Daryk visą savo raganavimą, kad mane patrauktų
Sudeginti visus savo šalavijas, kad sujungtumėte mūsų liniją
Aš parodau savo buvimą, tu pabėgai bijodami vaiduoklių


Bandau kalbėti, kliūtys yra per stiprios

[Pre-chorus]
Kai nesi šalia, aš nusileidžiu į žemę
Stengiuosi apsimesti, kad esu arčiau tavęs
Niekada to nesuprantu
Tu visada galvoji, negaliu tam padėti
Aš nenoriu neštis svorio ant pečių
Mirtis atėjo pas mane, pabučiavo mane į skruostą, davė man uždarymą
Nemirtingas pagal dizainą
Aš kiekvieną kartą tave susitiksiu

[Choras]
Atgal iš numirusių, atgal iš numirusių


Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių (mirties), atgal iš numirusių (mirtis)
Aš grįžau iš numirusių (mirties), atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių (mirties), atgal iš numirusių (mirtis)
Aš grįžau iš numirusių (mirties), atgal iš numirusių

[Tiltas]
Prašau niekada nesijaudinti
(Atgal iš numirusių, atgal iš numirusių)
(Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių)
Aš žinau, kad tai ligotas
(Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių)


Bet mes visi mirsime vieną dieną
(Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių)

[Choras]
Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių, atgal iš numirusių
Aš grįžau iš numirusių, grįžau iš (aš grįžau)