MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Превод на српском (Текст)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Текст)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Превод на српском (Текст)


Смрт је живот је смрт живот! Да ли је смрт је живот
Царвин 'моје име опет у гробу


Цветови су свеже и њихова лица мокра
Моје тело је умрло, али још увек сам жив
Погледајте преко рамена, вратио сам се из мртвих
Осветли све своје свеће да ме нацртате
Саиин 'Све исте ствари, отишао сам овај пут
Ваше речи значе ништа, па их одведите
И упознај ме овде преко авиона
Другу страну, нисам далеко

[Пре хор]
Кад нисте ту, потонем у земљу
Трудим се да се претварам да сам ти ближи
Никад то не разумем
Увек ми пада на памет, не могу да му помогнем


Не желим да носим тежину на раменима
Смрт ми је дошла код мене, пољубила ме по образу, дала ми је затварање
Бесмртни дизајн
Свима ћу вас срести сваки пут

[Припев]
Назад из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих (смрти), назад из мртвих (смрт)
Вратио сам се из мртвих (смрти), назад из мртвих (смрт)
Вратио сам се из мртвих (смрти), назад из мртвих (смрт)
Вратио сам се из мртвих (смрти), назад од (вратио сам се)[Пост-хор]
(Смрт, смрт, смрт)
(Смрт, смрт)
(Вратио сам се)

[Стих 2]
Опет говоре моје име у њиховим молитвама
Треперим светла како би разумели
Нећу се опростити, одмах сам поред тебе
Вриштимо и плешемо, ово раздвајање завршава
Радите на све своје чаробњаштва да ме повучете унутра
Спалите све своје мудраце да бисте повезали нашу линију
Покажем своје присуство, бежиш у страху од духова


Трудим се да разговарам, баријере су прејаке

[Пре хор]
Кад нисте ту, потонем у земљу
Трудим се да се претварам да сам ти ближи
Никад то не разумем
Увек ми пада на памет, не могу да му помогнем
Не желим да носим тежину на раменима
Смрт ми је дошла код мене, пољубила ме по образу, дала ми је затварање
Бесмртни дизајн
Свима ћу вас срести сваки пут

[Припев]
Назад из мртвих, назад из мртвих


Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих (смрти), назад из мртвих (смрт)
Вратио сам се из мртвих (смрти), назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих (смрти), назад из мртвих (смрт)
Вратио сам се из мртвих (смрти), назад из мртвих

[Мост]
Молим те, не брини
(Назад из мртвих, назад из мртвих)
(Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих)
Знам да је то морбидно
(Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих)


Али сви умиремо једног дана
(Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих)

[Припев]
Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих, назад из мртвих
Вратио сам се из мртвих, назад од (вратио сам се)