MENU (X)

Melanie Martinez - DEATH - Български превод (Текст)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive

by Sanderlei Silveira - 17/03/2023

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS #sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


Melanie Martinez - DEATH (Текст)

Death is life is death is life! Is death is life is
They're carvin' my name in the grave again
The flowers are fresh and their faces wet
My body has died, but I'm still alive
Look over your shoulder, I'm back from the dead
Lightin' all your candles to draw me in
Sayin' all the same things, I'm gone this time
Your words mean nothin', so take 'em back
And meet me here across the plane
The other side, I'm not far

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground


I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time

[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)


I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the (I'm back)

[Post-Chorus]
(Death, death, death)
(Death, death)
(I'm back)

[Verse 2]
They're sayin' my name in their prayers again
I flicker the lights so they understand
I won't say goodbye, I'm right by your side
We're screamin' and pleadin', this separation ends


Doin' all your witchcraft to pull me in
Burnin' all your sage to connect our line
I show my presence, you run away in fear of ghosts
I try to talk, the barriers are too strong

[Pre-Chorus]
When you aren't around, I sink into the ground
I try to pretend I'm closer to you
Never understand it
You're always on my mind, I cannot help it
I don't wanna be carryin' the weight on my shoulders
Death has come to me, kissed me on the cheek, gave me closure
Immortal by design
I'll be meetin' you here every time[Chorus]
Back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead
I'm back from the dead (Death), back from the dead (Death)
I'm back from the dead (Death), back from the dead

[Bridge]
Please don't ever worry
(Back from the dead, back from the dead)


(I'm back from the dead, back from the dead)
I know it's morbid
(I'm back from the dead, back from the dead)
But we all die one day
(I'm back from the dead, back from the dead)

[Chorus]
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the dead
I'm back from the dead, back from the (I'm back)


Melanie Martinez - DEATH - Български превод (Текст)


Смъртта е животът е смъртта е живот! Е смъртта е животът е
Те отново се качват на моето име в гроба


Цветята са свежи, а лицата им са мокри
Тялото ми е умряло, но все още съм жив
Погледнете през рамо, отново съм от мъртвите
Осветявайте всичките си свещи, за да ме привлечете
Казвам всички едни и същи неща, този път си отидох
Думите ти означават нищо, така че ги върнете обратно
И се срещнете с мен тук през самолета
Другата страна, не съм далеч

[Пред-хор]
Когато не сте наоколо, потъвам в земята
Опитвам се да се преструвам, че съм по -близо до теб
Никога не го разбирайте
Винаги си ми на ум, не мога да помогна


Не искам да нося тежестта на раменете си
Смъртта дойде при мен, целуна ме по бузата, даде ми затваряне
Безсмъртен по дизайн
Ще се запознаем с теб тук всеки път

[Припев]
Обратно от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите (смъртта), обратно от мъртвите (смъртта)
Върнах се от мъртвите (смъртта), обратно от мъртвите (смъртта)
Върнах се от мъртвите (смъртта), обратно от мъртвите (смъртта)
Върнах се от мъртвите (смъртта), обратно от (се върнах)[Пост-хор]
(Смърт, смърт, смърт)
(Смърт, смърт)
(Върнах се)

[Стих 2]
Те отново казват името ми в молитвите си
Платя светлините, така че те разбират
Няма да се сбогувам, прав съм до теб
Ние сме крещящи и се молим, тази раздяла свършва
Направете всичките си магьосничество, за да ме изтеглите
Изгаряйте целия си мъдрец, за да свържете нашата линия
Показвам присъствието си, ти бягаш от страх от призраци


Опитвам се да говоря, бариерите са твърде силни

[Пред-хор]
Когато не сте наоколо, потъвам в земята
Опитвам се да се преструвам, че съм по -близо до теб
Никога не го разбирайте
Винаги си ми на ум, не мога да помогна
Не искам да нося тежестта на раменете си
Смъртта дойде при мен, целуна ме по бузата, даде ми затваряне
Безсмъртен по дизайн
Ще се запознаем с теб тук всеки път

[Припев]
Обратно от мъртвите, обратно от мъртвите


Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите (смъртта), обратно от мъртвите (смъртта)
Върнах се от мъртвите (смъртта), обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите (смъртта), обратно от мъртвите (смъртта)
Върнах се от мъртвите (смъртта), обратно от мъртвите

[Мост]
Моля, никога не се притеснявайте
(Назад от мъртвите, обратно от мъртвите)
(Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите)
Знам, че е болезнено
(Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите)


Но всички умираме един ден
(Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите)

[Припев]
Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите, обратно от мъртвите
Върнах се от мъртвите, обратно от (се върнах)