MENU (C) (4)

Slepá Main - Call Dominika 「Lyrics」 - English Translation

Príď dneska mám čas, chýbaš mi zas mhmmm
No len nikomu nehovor o nás,
Všetko je fajn kým si tu so mnou sám,
Pokým nám nesvitá a odchádzaš za ňou, ešteže som tá čo si to pamätá

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Slepá Main - Call Dominika 「Lyrics」

Príď dneska mám čas, chýbaš mi zas mhmmm
No len nikomu nehovor o nás,
Všetko je fajn kým si tu so mnou sám,
Pokým nám nesvitá a odchádzaš za ňou, ešteže som tá čo si to pamätá

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá main

Ešteže si mal ten čas mi len zamotať hlavu
Keď sa ráno zobúdzaš vedľa svojho objavu,
Všetko je fajn kým si s ňou celkom sám,
Len aby vedela, že kým ona spí láska tu skončila lebo nie je jediná

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá main

Ďalších 7 zmeškaných hovorov práve mám, asi že kde práve som
A do 6-tich minút mi zavolá, nezdvíham, čo ak by zavolal on

5. deň si sám a vypisuješ
4 dievčatám a to nie je koniec,
Radšej budem o tých 3 vedieť, ako snívať ďalej
Radšej budem 2. a vidieť ako byť slepá mainOoo ako byť slepá main


Slepá Main - Call Dominika 「Lyrics」 - English Translation


Come today I have time, I miss you again mhmmm
Well, just don't tell anyone about us,
Everything's fine as long as you're here alone with me
Until it dawns on us and you leave for her, even though I'm the one who remembers it

On the 5th day, you are alone and writing
4 girls and that's not the end
I'd rather know about those 3 than keep dreaming
I'd rather be 2nd and see how to be a blind main

You still only had time to mess with my head
When you wake up next to your discovery in the morning,


Everything is fine as long as you are all alone with her,
Just so she knows that while she sleeps, love is over because she is not the only one

On the 5th day, you are alone and writing
4 girls and that's not the end
I'd rather know about those 3 than keep dreaming
I'd rather be 2nd and see how to be a blind main

I have another 7 missed calls right now, I guess where I am right now
And he calls me within 6 minutes, I don't pick up, what if he calls

On the 5th day, you are alone and writing
4 girls and that's not the end
I'd rather know about those 3 than keep dreaming


I'd rather be 2nd and see how to be a blind main
Ooo how to be blind mainLyrics by Sanderlei

#sanderlei