MENU (C) (8)

White Tee - Summer Walker 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

CrackGod made it! Treat me like white tees (Treat me like white tees)
Don't get me dirty (Don't get me dirty)
Love, love, love on me (Love, love, love on me)
Love on, love on me (Love on, love on me)

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


White Tee - Summer Walker 「Lời bài hát」

CrackGod made it! Treat me like white tees (Treat me like white tees)
Don't get me dirty (Don't get me dirty)
Love, love, love on me (Love, love, love on me)
Love on, love on me (Love on, love on me)
She cannot come with (She cannot come with)
I just gotta dip (I just gotta dip)
Level up with me (Level up with me)
If you fuck with me (If you fuck with me)
Oh (Oh, oh, oh, oh, oh)
Yeah, I'm that nigga from the O-2 (Yeah, I'm that nigga from the O)
I'm the one that they ain't never told (They ain't never told)
You could catch the breeze, but it's cold (Breeze, but it's cold)
You could come with me but I don't know (Me, but I don't know)
Big cappin' if you say that you didn't love me
Little bitch, you know I'm lovely, I'm that nigga from the O-2
I know that you fuckin' sayin' that you hate me
But you really do not hate me in reality they love you (They love, you)

[Chorus: NO1-NOAH]
Treat me like white tees
Don't get me dirty
Love on, love on me (Yeah)
When we in the V (When we in the V)
Jump on, jump on me (Jump on, jump on me)
Fuck on, fuck on me (Fuck on, fuck on me)
Yeah (Yeah)
[Verse 2: Summer Walker]
Mess up your white tee
I'll do you dirty, yeah
Wish you could fuck on me (Yeah, yeah)
Love on, love on me, but I'll take your money (Oh)
I bet you wanna come with me (Oh, oh)
I bet you wanna cum on me, oh (Oh, yeah, yeah, yeah)
I got you feelin' so funny (Oh, yeah)
Feelin', feelin' free
Throw it all on me, yeah

[Chorus: NO1-NOAH & Summer Walker]
Treat me like white tees
Don't get me dirty (Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah, yeah)


Love on, love on me (Love, love, love, yeah, oh)
When we in the V
Jump on, jump on me (Yeah, yeah, yeah-yeah, yeah, yeah)
Fuck on, fuck on me (Oh, oh, ooh woah)
Yeah

[Verse 3: Summer Walker & NO1-NOAH]
Nigga, you know that I'm is a lil' bitch from the A
You know that you love how I move, you love my lil' ways
You love all that shit that I say (Say)
Love it when I call you bae (Bae)
I throw my lil' fist, I talk my lil' shit and I always be gettin' my way, hey, hey
You know what it is and you know what it ain't, ayy, ayy (Woah oh)
Them ugly-ass hoes that be callin' your phone can get out my way, ayy (Oh, yeah, yeah)


Doin' the things that I never will know (Oh, no, no)
Middle of summer my niggas is cold (Yeah, yeah)
We don't, we don't break the code
We, we just make the code
Fuck 'em, we don't bait the hoes
Fuck it, I'ma take a dose
Take a dose (Take a dose)
Take a dose

[Chorus: NO1-NOAH, Summer Walker & Both]
Treat me like white tees
Don't get me dirty
Love, love, love on me (On me)
She cannot come with (No)


I just gotta dip
Level up with me (On me, yeah, yeah)
If you fuck with me

[Outro: NO1-NOAH & Summer Walker]
Oh (Oh, oh, oh, oh, oh)
Yeah, I'm that nigga from the O (Oh, woah, woah)
I'm the one that they ain't never told
You could catch the breeze, but it's cold (Cold, baby)
You could come with me, but I don't know
Lovin' on me, baby, yeah
Yeah, oh


White Tee - Summer Walker 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Crackgod đã làm nó! Đối xử với tôi như tees trắng (đối xử với tôi như tees trắng)


Đừng làm tôi bẩn (đừng làm tôi bẩn)
Tình yêu, tình yêu, tình yêu trên tôi (tình yêu, tình yêu, tình yêu trên tôi)
Tình yêu, tình yêu trên tôi (tình yêu, tình yêu trên tôi)
Cô ấy không thể đi cùng (cô ấy không thể đi cùng)
Tôi chỉ cần nhúng (tôi chỉ cần nhúng)
Lên cấp với tôi (lên cấp với tôi)
Nếu bạn đụ với tôi (nếu bạn đụ với tôi)
Ôi ôi ôi ôi ôi ôi)
Vâng, tôi là nigga từ o-2 (vâng, tôi là nigga từ o)
Tôi là người mà họ không bao giờ nói (họ không bao giờ nói)
Bạn có thể bắt gió, nhưng trời lạnh (gió, nhưng trời lạnh)
Bạn có thể đi cùng tôi nhưng tôi không biết (tôi, nhưng tôi không biết)
Big cappin 'nếu bạn nói rằng bạn không yêu tôi
Bitch nhỏ, bạn biết tôi đáng yêu, tôi là nigga từ O-2


Tôi biết rằng bạn chết tiệt 'nói rằng bạn ghét tôi
Nhưng bạn thực sự không ghét tôi trong thực tế họ yêu bạn (họ yêu, bạn)

[Chorus: No1-Noah]
Đối xử với tôi như tees trắng
Đừng làm tôi bẩn
Tình yêu, tình yêu trên tôi (yeah)
Khi chúng ta ở V (khi chúng ta ở V)
Nhảy vào, nhảy vào tôi (nhảy vào, nhảy vào tôi)
Fuck on, fuck on me (fuck on, fuck on me)
Tuyệt)

[Câu 2: Walker mùa hè]
Làm rối tung tee trắng của bạn


Tôi sẽ làm bẩn bạn, yeah
Ước gì bạn có thể đụ tôi (yeah, yeah)
Yêu, yêu tôi, nhưng tôi sẽ lấy tiền của bạn (OH)
Tôi cá là bạn muốn đi với tôi (oh, oh)
Tôi cá là bạn muốn kiêm tôi, oh (oh, yeah, yeah, yeah)
Tôi khiến bạn cảm thấy thật hài hước (oh, yeah)
Feelin ', Feelin' Free
Ném tất cả vào tôi, yeah

[Chorus: No1-Noah & mùa hè Walker]
Đối xử với tôi như tees trắng
Đừng làm tôi bẩn (yeah, yeah, yeah-yeah, yeah, yeah)
Tình yêu, tình yêu trên tôi (tình yêu, tình yêu, tình yêu, yeah, oh)
Khi chúng ta ở V


Nhảy lên, nhảy vào tôi (yeah, yeah, yeah-yeah, yeah, yeah)
Mẹ kiếp, chết tiệt trên tôi (oh, oh, ooh woah)


[Câu 3: Walker mùa hè & No1-Noah]
Nigga, bạn biết rằng tôi là một con chó cái từ A
Bạn biết rằng bạn yêu cách tôi di chuyển, bạn yêu con đường của tôi
Bạn yêu tất cả những thứ mà tôi nói (nói)
Yêu nó khi tôi gọi bạn là bae (bae)
Tôi ném cái nắm tay của tôi, tôi nói chuyện của tôi và tôi luôn luôn là người của tôi, hey, hey
Bạn biết nó là gì và bạn biết nó không phải là gì, ayy, ayy (woah oh)
Họ xấu xí-ass cuốc được gọi là điện thoại của bạn có thể thoát ra khỏi tôi, Ayy (oh, yeah, yeah)
Làm những điều mà tôi không bao giờ biết (ồ, không, không)
Giữa mùa hè, niggas của tôi rất lạnh (vâng, vâng)


Chúng tôi không, chúng tôi không phá vỡ mã
Chúng tôi, chúng tôi chỉ làm mã
Mẹ kiếp, chúng tôi không mồi cái cuốc
Mẹ kiếp, tôi sẽ dùng một liều
Dùng một liều (dùng một liều)
Uống một liều

[Chorus: No1-Noah, mùa hè Walker & cả hai]
Đối xử với tôi như tees trắng
Đừng làm tôi bẩn
Tình yêu, tình yêu, tình yêu trên tôi (trên tôi)
Cô ấy không thể đến với (không)
Tôi chỉ cần nhúng
Lên cấp với tôi (trên tôi, yeah, yeah)


Nếu bạn đụ với tôi

[Outro: No1-Noah & mùa hè Walker]
Ôi ôi ôi ôi ôi ôi)
Vâng, tôi là nigga từ o (oh, woah, woah)
Tôi là người mà họ không bao giờ nói
Bạn có thể bắt gió, nhưng trời lạnh (lạnh, em bé)
Bạn có thể đi cùng tôi, nhưng tôi không biết
Yêu em, em yêu, yeah
Vâng, ohLyrics by Sanderlei

#sanderlei