MENU (C) (4)

See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Lyrics」 - English Translation

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Lyrics」

Uầy, uầy, uây, uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
Anh ơi anh à. Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
Bae, bae, bae, bae. Em nói từ đầu, baby, can you stay?
Mai đi coi ngày. Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

[Refrain]
Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính
Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[Verse 2]
Tới đâu thì tới
Tới đâu thì tới
Em cũng chẳng biết tới đâu (Tới đâu)
Biết yêu là khó
Không yêu cũng khó
Em cũng chẳng biết thế nào (Biết thế nào)
Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim (Huh-ah, ooh)
Ấy, ấy, ấy, chết em rồi
Ấy, ấy, chết thật thôi

[Refrain]


Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui (Ih ạ, ih ạ)
Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn (Na-na-na)
Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Đi-đi-điên lắm!)
Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
Đem ngay vô nhà anh để thương!

[Pre-Chorus]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình, tình, tình, tang, tang tính
Tang tình, tình, tình tang, tang, tang
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình
Tình đừng tình, toan, toan, tính


Toang tình, mình tình tan, tan, tan, tình

[Chorus]
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
Yeah, yeah
Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?

[Outro]
Giây phút em gặp anh là
Em biết em see tình


See Tình - Hoàng Thuỳ Linh 「Lyrics」 - English Translation


Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Why did my head turn when we first met
Oh my you. What spell did you cast to make me fall in love with you?


Bae, bae, bae, bae. I said from the beginning, baby, can you stay?
Going to see the date tomorrow. When is the wedding day when my house is so full of children?

[Refrain]
If one sentence can make me happy (Ih, ih)
Will talk all day without stopping to make you laugh (Nanana)
If I do that, will I look hot? (Go-go-crazy!)
Take it to the hospital right away, bring it right to the hospital
Bring it right to your house to love!

[Pre-Chorus]
The moment I met you was
I know I see love
Love, love, love, mourning, mourning


Mourning, love, mourning, mourning, mourning
The moment I met you was
I know I see love
Love does not love, calculate, calculate, calculate
I love you, I love you, I love you, I love you

[Chorus]
Yeah, yeah
What do you think, what do you think now?
Yeah, yeah
What do you think, what do you think now?

[Verse 2]
Wherever you go, come


Wherever you go, come
I don't know where (Where to go)
Knowing how to love is difficult
It's hard not to love
I don't know how (Know how)
Today ultraviolet rays penetrate the night sky
You're like a rare ray of light that pierces my heart (Huh-ah, ooh)
Yeah, that, that, I'm dead
Yes, hey, he's dead

[Refrain]
If one sentence can make me happy (Ih, ih)
Saying one more sentence might make me sad (Nanana)
If I do that, will I look hot? (Go-go-crazy!)


Take it to the hospital right away, bring it right to the hospital
Bring it right to your house to love!

[Pre-Chorus]
The moment I met you was
I know I see love
Love, love, love, mourning, mourning
Mourning, love, mourning, mourning, mourning
The moment I met you was
I know I see love
Love does not love, calculate, calculate, calculate
Falling in love, I'm falling in love, tan, tan, love

[Chorus]


Yeah, yeah
What do you think, what do you think now?
Yeah, yeah
What do you think, what do you think now?

[Outro]
The moment I met you was
I know I see loveLyrics by Sanderlei

#sanderlei