MENU (X)

SETE - K.O 「Lyrics」 - English Translation

ft. Young Stunna, Blxckie | (Ah na na) Dali ngik’phethe-phethe. Phethe-phethe. Dali ngik’phethe-phethe. Phethe-phethe (Welcome to the planet)
(Eish) Ngiyak’ feel-a maan. Ngwanyana ka di koti mo marameng
You been the one my love. Diamond walk e-mallin
Chanel ne washi legolide. Uncibikalis’ inhliziyo ngale phimbo lakh’ el’pholile (Oh yeah)

by Sanderlei Silveira - 05/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


SETE - K.O 「Lyrics」

ft. Young Stunna, Blxckie | (Ah na na) Dali ngik’phethe-phethe. Phethe-phethe. Dali ngik’phethe-phethe. Phethe-phethe (Welcome to the planet)
(Eish) Ngiyak’ feel-a maan. Ngwanyana ka di koti mo marameng
You been the one my love. Diamond walk e-mallin
Chanel ne washi legolide. Uncibikalis’ inhliziyo ngale phimbo lakh’ el’pholile (Oh yeah)
Your ex man lookin' at me funny and akasi dumeli
Umungam’tshel’ ukuthi masiseyinguben’, I’m different ngifan’ nebhubesi
Ngiyaz’ uzong’zonda maar ang’nandaba
I can put you on, ngwana nka o nyala
Ngik’thengele nemoto, namanje singayilanda
Sfike naphesheya, sidl’ imal’ emaLondon (Baby wami, ayy)
Bas’dlela nomon’ omakhelwane ngizwile (Oh no)
Better tell em it’s more than love intwes’ hlangan’sile
Lo-line vel’ esiwuphethe (Phethe)
Ng’bheke wedwa ,I’ma never look back (Back)
Ayihlale phansi ithobel’ umthetho (Mthetho)
'Cause you know I want you, want you

[Chorus: Young Stunna]
Ungithath’ ungibeke, ngeke
Heh basihlukanis’ uthando lugqwele
Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Uthando lwakho (Okay) lungenza ng’shelele

[Verse 2: Young Stunna]Aw' mina ngawe ngigqwele ngyak’tshela
Zange’ bang’fak’ umoya ngawe ngay’fela
Mangith’ ngyaphuma ngyo’funa ma’cent
Kuze wena nomndeni wami n’betese
K’dala ngik’funa ngay’themba
Manje usu’ngo wam’ inhlliziyo ifudumele
Ng’cel’ ama’phutha angaling’ as’test-e
Njalo manginawe ngizizwa ng’phelele
Angith’ uthanda mina? Ng’cela kungashintshi
Uyang’sanganisa, ofana nawe angek’ aphind’ abekhona nak’lelizwe
Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile, ungenza ng’ndize
Angith’ uthanda mina? Ng’cela kungashintshi
Uyang’sanganisa, singanqoba nempi singay’hlanganis’
Kukhon’ ok’thize ngathi ngik’dlile, ungenza ng’phile[Chorus: Young Stunna]
Ungithath’ ungibeke, ngeke
Heh basihlukanis’ uthando lugqwele
Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

[Verse 3: Blxckie]
Aw' ngicabanga wena njalo (Njalo)
Sengaba novalo
Oh baby lalela is’khalo (Skhalo)


Awusang’thembi I know
Aw' thando lwami luzokhula njalo
Uma unami ngijabula njalo
Without you girl I feel incomplete
I'm tryna fall back, take the lead
I'm trying my best can't you see?
I'll get you anything nomayini

[Bridge: Young Stunna]
Ng’cel’ ungethembe, ngik’sete
Thembe ngik’sete
Ng’thembe ngik’sete
Ungenza ng’shelele
Ng’cel’ ungithembe


Athi ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete, ay' man

[Chorus: Young Stunna]
Ungithath’ ungibeke, ngeke
Heh basihlukanis’ uthando lugqwele
Ngicel’ ubabheke izithele, oh zigqwele ungavumi zingene
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Athi ngik’sete, ngik’sete
Uthando lwakho lungenza ng’shelele

[Outro]
Sete wentombi


Yami, yami, nawe weh
Sete weh
Setetete


SETE - K.O 「Lyrics」 - English Translation


(Ah na na) Dali I'm carrying you. Carry on. Dali, I'm in charge. Welcome to the planet
(Eish) I feel-a maan. Baby ka di koti mo marameng
You have been the one my love. Diamond walk in mallin
Chanel and gold watch. You melt my heart with your soothing voice (Oh yeah)
Your ex man lookin' at me is funny and he's not disappointed
You can't tell him to be a lion, I'm different, I'm like a lion
I know you will hate me but I don't care
I can put you on, ngwana nka o nyala
I also bought you a car, we can still pick it up
We came abroad, we ate money in London (My baby, ayy)


They ate with the neighbors I heard (Oh no)
Better tell em it's more than love intwes' hlangan'sile
This is the line we have (Pethe)
I look alone, I'ma never look back (Back)
Do not sit down and obey the law (Law)
Cause you know I want you, want you

[Chorus: Young Stunna]
Take me and put me down, you won't
Heh, let's break up, love will prevail
I'm asking you to look at them as they grow, oh, they're ugly, don't let them in
They say I'm set, I'm set
They say I'm set, I'm set
They say I'm set, I'm set


Your love (Okay) can make me smooth

[Verse 2: Young Stunna]
Well, I'm going to tell you about you
They didn't give a damn about you and I died
Mang' I went out to get some cents
You and my family are here
I've been looking for you for a long time
Now you're with me, my heart is warm
Look for any errors that may appear in the test
Always with you I feel complete
Don't you love me? Please don't change
You confuse me, there will never be another person like you in this world
There's something I've eaten, you can make me fly


Don't you love me? Please don't change
You mix me up, we can win the war without mixing it up'
There is something that I have eaten, that makes me alive

[Chorus: Young Stunna]
Take me and put me down, you won't
Heh, let's break up, love will prevail
I'm asking you to look at them as they grow, oh, they're ugly, don't let them in
They say I'm set, I'm set
They say I'm set, I'm set
They say I'm set, I'm set
Your love can make me smooth

[Verse 3: Blxckie]


I always think of you (Always)
I can be nervous
Oh baby listen to the complaint (Complaint)
You don't trust me anymore I know
Oh, my love will always grow
When you are with me I am always happy
Without you girl I feel incomplete
I'm tryna fall back, take the lead
I'm trying my best, can't you see?
I'll get you anything and mine

[Bridge: Young Stunna]
Please trust me, I'll set you up
Trust me, I've set it up


Trust me, I'll set it up
You can do it smoothly
Please trust me
They say I'm on the set
They say I'm set, I'm set, ay' man

[Chorus: Young Stunna]
Take me and put me down, you won't
Heh, let's break up, love will prevail
I'm asking you to look at them as they grow, oh, they're ugly, don't let them in
They say I'm set, I'm set
They say I'm set, I'm set
They say I'm set, I'm set
Your love can make me smooth[Outro]
Girlfriend set
My, my, and you
It's set
My aunt