MENU (L) (3)

Sjava - Amanxeba (Lyrics)

How long?
Kanti k’thath’ is’khath’ es’ngakanani?
How long?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Sjava - Amanxeba (Lyrics)

How long?
Kanti k’thath’ is’khath’ es’ngakanani?
How long?

Kanti k’zodlula nini?
Kunini ng’khala
Kanti athath’ is’khath’ es’ngakanani uphol’ amanxeb’ othando?
Kanti k’zodlula nini?
Kunini ng’khala
Kanti athath’ is’khath’ es’ngakanani uphol’ amanxeb’ othando?
(K’yaqaqamba, k’yaqaqamba, k’yaqaqamba)

Ng’cel’ abasizwa yingoma nami (Ng’cel’ ingoma, ng’cela bang’dlalele yona)


Ng’cel’ abasizwa nawumthandazo nami (Lowo mkhuleko ng’dinga wona)
Abalaphi bendabuko nami (Lelokhambi elibiliswayo, ng’cela lona)
Amadelakufa athi sofela khona
Ng’cel’ ukuthi nawo ahambe nami
Angang’shiyi may’empini yoh, mmh
Mini yok’libala ngawe
Angang’shiyi may’empini yoh
Ng’thembi ng’yokhohlwa ngawe
Ngangiyitshel’ ukuth’ is’khathi sesiyongikhulula manje kuphel’ iminyaka
Nam’ ang’sakhumbuli
Mangival’ amehlo eb’suku ifilim iyadlala

Kanti k’zodlula nini?
Kunini ng’khala


Kanti athath’ is’khath’ es’ngakanani uphol’ amanxeb’ othando?
Kanti k’zodlula nini?
Kunini ng’khala
Kanti athath’ is’khath’ es’ngakanani uphol’ amanxeb’ othando?
(K’yaqaqamba, k’yaqaqamba, k’yaqaqamba)