MENU (L) (4)

עידן בקשי - לחבק אותך יותר (מילים)

אמרת לי שבסוף צריך ליפול בשביל לגדול
אמרת אצל כולם זה הבל הבלים הכל
נשבעת שכבר אין ניסים גלויים היום
זה רק להאמין שיום אחד בסוף נבין פה את הכל

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


עידן בקשי - לחבק אותך יותר (מילים)

אמרת לי שבסוף צריך ליפול בשביל לגדול
אמרת אצל כולם זה הבל הבלים הכל
נשבעת שכבר אין ניסים גלויים היום
זה רק להאמין שיום אחד בסוף נבין פה את הכל

אמרת לי שכולם אחד בפה אחד בלב
אמרת שלא קיימת אהבה ללא כאב
את חיה עם דמעות וקצת קוסמטיקה
עוד גרם וקצת פואטיקה
בלילה שוב החדר מסתובב

ולמה את לא משקרת
האמת שלך כואבת


מה נשאר

וכמה בא לי לחבק אותך יותר
כל הלילה לא נרדם אני לא נרדם
ואיך עכשיו תהיי של מישהו אחר
אני עוד אוהב אותך עוד אוהב אותך

אז איבדתי אחיזה ואת שינית את התפיסה
ובאמצע החיים פתאום יצאת מהקבוצה
אפילו עדן כבר אמרה שנדפקה לך הקופסה מזמן

ואת עשית עוד קעקוע שיחביא לך תשריטה
לשדר אצלי בסדר כי את פריקית של שליטה
אצלי הכל זה באוויר אצלך הכל עיניין של זמן