MENU (L) (4)

Pond Naravit - Never Let Me Go (เนื้อเพลง)

โลกของฉันถึงมองบนฟ้าก็ไม่เห็นเธอ
ขอบฟ้าที่ไกลเหลือเกินจากฉัน
จะมองดูว่าสูงเพียงใด
ก็ไม่เทียมเทียบกันกับตรงนั้น

#หนึ่งเดียวMV #เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว #GMMTVRECORDS #lyrics #TikTok #REMIX


Pond Naravit - Never Let Me Go (เนื้อเพลง)

โลกของฉันถึงมองบนฟ้าก็ไม่เห็นเธอ
ขอบฟ้าที่ไกลเหลือเกินจากฉัน
จะมองดูว่าสูงเพียงใด
ก็ไม่เทียมเทียบกันกับตรงนั้น
ตรงพื้นดินที่เธอยืน

แต่วันนี้ ที่เราทั้งสองได้มาพบเจอ
ดั่งฝัน ที่ไม่คิดไม่คาดหวัง
หนึ่งครั้ง ชีวิตได้มีเธอ เป็นตายไม่หวั่น
เพราะคนอย่างฉัน ขอทำให้ดีที่สุด

เคยคิดตั้งคำถาม
ว่าฉันนั้นมีชีวิตเพื่อใคร


เมื่อพบเธอ สุดท้ายก็ได้เข้าใจ
ยอมตายได้เพื่อเธอ

หนึ่งชีวิตของฉันมีค่าแค่ไหน
หนึ่งหัวใจ ที่ฉันให้เธอไปก็คือคำตอบนั้น
หนึ่งเดียวที่จะให้ไว้
หมดเลย หมดทั้งหัวใจ
ก็คือเธอผู้เป็นความหมาย ของทั้งชีวิต

ต่อจากนี้ ไม่มีวันไหนที่ต้องกลัวอะไร
จะใคร ภัยที่อันตรายจากไหน
แค่รู้ไว้ว่าคนๆ นึงยอมแลกทั้งใจ
ขอให้เธอปลอดภัยเท่านั้นพอ


เคยคิดตั้งคำถาม
ว่าฉันนั้นมีชีวิตเพื่อใคร
เมื่อพบเธอสุดท้ายก็ได้เข้าใจ
ยอมตายได้เพื่อเธอ

หนึ่งชีวิต ของฉันมีค่าแค่ไหน
หนึ่งหัวใจ ที่ฉันให้เธอไปก็คือคำตอบนั้น
หนึ่งเดียวที่จะให้ไว้
หมดเลยหมดทั้งหัวใจ
ก็คือเธอผู้เป็นความหมาย
ของทั้งชีวิต

หนึ่งเดียวที่จะให้ไว้
หมดเลยหมดทั้งหัวใจ


ก็คือเธอผู้เป็นความหมาย
ของทั้งชีวิต
เพราะชีวิตของฉัน
จะมีไว้เพื่อเธอ หนึ่งเดียว