MENU (C)

Silver Tongues - Louis Tomlinson 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

Getting high on the amber wave
Going deep for the ones who do the same
Air max's and silver tongues
Settle in for another heavy one

#sanderlei #LouisTomlinson #SilverTongues #Rihanna #lyrics #TikTok #REMIX


Silver Tongues - Louis Tomlinson 「Tekst」

Getting high on the amber wave
Going deep for the ones who do the same
Air max's and silver tongues
Settle in for another heavy one
You said love was a pretty lie
And I choked when your smoke got in my eye
Bad logic and empty cans

[Pre-Chorus]
I know nobody understands
Me like you do

[Chorus]
You know it's times like these
We're so much happier
Nights like these
We'll remember those stupid jokes
Only we know
You know when I'm with you
I'm so much happier
Nights like these
We'll remember those songs we wrote
Only we know
You smile at me and say, "It's time to go"
But I don't feel like going home

[Verse 2]You said grass was a dirty drug
You like to preach with vodka in your mug
I love all the things you know
But I'm king on a 50-metre road
We stand up tall and beat our chest
Shout some things that we'll regret
Sit down with a master plan

[Pre-Chorus]
I know nobody understands
Me like you do

[Chorus]
It's times like these


We're so much happier
Nights like these
We'll remember those stupid jokes
Only we know
You know when I'm with you
I'm so much happier
Nights like these
We'll remember those songs we wrote
Only we know
You smile at me and say, "It's time to go"
But I don't feel like going home

[Bridge]
You and me until the end


Waking up to start again
You and me until the end
Waking up to start again
There's nowhere else that I would rather be

[Chorus]
Because it's times like these
We're so much happier
Nights like these
We'll remember those stupid jokes
Only we know
You know when I'm with you
I'm so much happier
Nights like these


We'll remember those songs we wrote
Only we know
You smile at me and say, "It's time to go"
But I don't feel like going home


Silver Tongues - Louis Tomlinson 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Marrja e lartë në valën e qelibarit
Duke shkuar thellë për ata që bëjnë të njëjtën gjë
Gjuhët e Ajrit Max dhe Argjendtë
Vendoseni për një tjetër të rëndë
Ju thatë që dashuria ishte një gënjeshtër e bukur
Dhe unë u mbyta kur tymi juaj më mori në sy
Logjikë e keqe dhe kanaçe boshe

[Para-korja]


E di që askush nuk e kupton
Mua si ti

[Korja]
Ti e di që është raste si këto
Ne jemi shumë më të lumtur
Netët si këto
Ne do t'i kujtojmë ato shaka budallaqe
Vetëm ne e dimë
Ti e di kur jam me ty
Unë jam shumë më i lumtur
Netët si këto
Ne do t'i kujtojmë ato këngë që kemi shkruar
Vetëm ne e dimë


Ti më buzëqesh dhe thuaj: "Timeshtë koha të shkosh"
Por nuk më pëlqen të shkoj në shtëpi

[Vargu 2]
Ju thatë që bari ishte një ilaç i ndyrë
Ju pëlqen të predikoni me vodka në turi tuaj
Unë i dua të gjitha gjërat që ju dini
Por unë jam mbret në një rrugë 50 metra
Ne ngrihemi të gjatë dhe rrahim gjoksin tonë
Thirrni disa gjëra për të cilat do të pendohemi
Uluni me një Master Plan

[Para-korja]
E di që askush nuk e kupton


Mua si ti

[Korja]
Timesshtë herë si këto
Ne jemi shumë më të lumtur
Netët si këto
Ne do t'i kujtojmë ato shaka budallaqe
Vetëm ne e dimë
Ti e di kur jam me ty
Unë jam shumë më i lumtur
Netët si këto
Ne do t'i kujtojmë ato këngë që kemi shkruar
Vetëm ne e dimë
Ti më buzëqesh dhe thuaj: "Timeshtë koha të shkosh"


Por nuk më pëlqen të shkoj në shtëpi

[Urë]
Ti dhe unë deri në fund
Zgjimi për të filluar përsëri
Ti dhe unë deri në fund
Zgjimi për të filluar përsëri
Nuk ka askund tjetër që unë do të preferoja të isha

[Korja]
Sepse është herë si këto
Ne jemi shumë më të lumtur
Netët si këto
Ne do t'i kujtojmë ato shaka budallaqe


Vetëm ne e dimë
Ti e di kur jam me ty
Unë jam shumë më i lumtur
Netët si këto
Ne do t'i kujtojmë ato këngë që kemi shkruar
Vetëm ne e dimë
Ti më buzëqesh dhe thuaj: "Timeshtë koha të shkosh"
Por nuk më pëlqen të shkoj në shtëpiSanderlei Sanderlei

#sanderlei