MENU (C)

Lift Me Up - Rihanna 「Tekst piosenki」 - Polskie Tłumaczenie by Sanderlei

Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

#sanderlei #LiftMeUp #WakandaForever #Rihanna #lyrics #TikTok #REMIX


Lift Me Up - Rihanna 「Tekst piosenki」

Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

[Verse 1]
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me in the warmth of your love
When you depart, keep me safe
Safe and sound

[Chorus]
Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

[Verse 2]
Drowning in an endless sea
Take some time and stay with me
Keep me in the strength of your arms
Keep me safe
Safe and sound

[Chorus]
Lift me upHold me down
Keep me safe
Safe and sound

[Verse 3]
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me safe
We need light, we need love

[Chorus]
(Lift me up) Lift me up in your arms
(Hold me down) I need love, I need love, I need love
(Keep me close) Hold me, hold me


(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me
(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me
(Hold me down) Hold me, hold me
(Keep me safe) We need light, we need love


Lift Me Up - Rihanna 「Tekst piosenki」 - Polskie Tłumaczenie by Sanderlei


Podnieś mnie
Trzymaj mnie
Trzymaj mnie blisko
Zdrów i cały

[Werset 1]
Palanie w beznadziejnym śnie
Trzymaj mnie, kiedy idziesz spać
Trzymaj mnie w cieple swojej miłości


Kiedy odejdziesz, daj mi bezpieczeństwo
Zdrów i cały

[Chór]
Podnieś mnie
Trzymaj mnie
Trzymaj mnie blisko
Zdrów i cały

[Werset 2]
Umieszczenie się w niekończącym się morzu
Poświęć trochę czasu i zostań ze mną
Trzymaj mnie w sile swoich ramion
Dbaj o bezpieczeństwo


Zdrów i cały

[Chór]
Podnieś mnie
Trzymaj mnie
Dbaj o bezpieczeństwo
Zdrów i cały

[Werset 3]
Palanie w beznadziejnym śnie
Trzymaj mnie, kiedy idziesz spać
Dbaj o bezpieczeństwo
Potrzebujemy światła, potrzebujemy miłości


[Chór]
(Podnieś mnie) Podnieś mnie w ramionach
(Przytrzymaj mnie) Potrzebuję miłości, potrzebuję miłości, potrzebuję miłości
(Trzymaj mnie blisko) Trzymaj mnie, trzymaj mnie
(Bezpieczny i dźwięk) Trzymaj mnie, trzymaj mnie, trzymaj mnie, trzymaj mnie
(Podnieś mnie) Trzymaj mnie, trzymaj mnie, trzymaj mnie, trzymaj mnie
(Przytrzymaj mnie) Trzymaj mnie, trzymaj mnie
(Bądź mnie bezpieczny) Potrzebujemy światła, potrzebujemy miłościSanderlei Sanderlei

#sanderlei