MENU (C)

Lift Me Up - Rihanna 「Tekst」 - Bosanski prevod

Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

#sanderlei #LiftMeUp #WakandaForever #Rihanna #lyrics #TikTok #REMIX


Lift Me Up - Rihanna 「Tekst」

Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

[Verse 1]
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me in the warmth of your love
When you depart, keep me safe
Safe and sound

[Chorus]
Lift me up
Hold me down
Keep me close
Safe and sound

[Verse 2]
Drowning in an endless sea
Take some time and stay with me
Keep me in the strength of your arms
Keep me safe
Safe and sound

[Chorus]
Lift me upHold me down
Keep me safe
Safe and sound

[Verse 3]
Burning in a hopeless dream
Hold me when you go to sleep
Keep me safe
We need light, we need love

[Chorus]
(Lift me up) Lift me up in your arms
(Hold me down) I need love, I need love, I need love
(Keep me close) Hold me, hold me


(Safe and sound) Hold me, hold me, hold me, hold me
(Lift me up) Hold me, hold me, hold me, hold me
(Hold me down) Hold me, hold me
(Keep me safe) We need light, we need love


Lift Me Up - Rihanna 「Tekst」 - Bosanski prevod


Podignite me
Držite me
Držite me blizu
Sigurno i zvuk

[VERSE 1]
Izgaranje u beznadnom sna
Drži me kad odeš spavati
Držite me u toplini vaše ljubavi


Kad krenete, čuvajte me
Sigurno i zvuk

[Chorus]
Podignite me
Držite me
Držite me blizu
Sigurno i zvuk

[VERSE 2]
Utapanje u beskrajno more
Odvojite malo vremena i ostanite sa mnom
Držite me u snazi ​​ruku
Čuvati me na sigurnom


Sigurno i zvuk

[Chorus]
Podignite me
Držite me
Čuvati me na sigurnom
Sigurno i zvuk

[VERSE 3]
Izgaranje u beznadnom sna
Drži me kad odeš spavati
Čuvati me na sigurnom
Trebamo svjetlost, treba nam ljubav


[Chorus]
(Podignite me) podignite me u naručju
(Držite me) Trebam ljubav, treba mi ljubav, treba mi ljubav
(Držite me blizu) zadržite me, držite me
(Sigurno i zvuk) držite me, držite me, držite me, držite me
(Podignite me) držite me, držite me, držite me, držite me
(Držite me) držite me, držite me
(Čuvajte me) Treba nam svjetlo, treba nam ljubavSanderlei Sanderlei

#sanderlei