MENU (L)

สิเป็นคนถอย - ไอดิน อภินันท์ (เนื้อเพลง)

ทรมานหัวใจเจ็บหลายบ่เป็นตาอยู่ บ่ฮู้สิหาทางออกจั้งใด๋
คำที่ว่าฮักกันมื้อนี้น้องให้เขาคนใหม่ อ้ายป่วยใจเจ็บแป๋ตายคักตอนนี้

*เจ้าได้พ้อของใหม่ว่าถืกใจเอาฮ่าย มันต่างกันหลายกับชีวิตอ้ายตอนนี้

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


สิเป็นคนถอย - ไอดิน อภินันท์ (เนื้อเพลง)

ทรมานหัวใจเจ็บหลายบ่เป็นตาอยู่ บ่ฮู้สิหาทางออกจั้งใด๋
คำที่ว่าฮักกันมื้อนี้น้องให้เขาคนใหม่ อ้ายป่วยใจเจ็บแป๋ตายคักตอนนี้

*เจ้าได้พ้อของใหม่ว่าถืกใจเอาฮ่าย มันต่างกันหลายกับชีวิตอ้ายตอนนี้
ถ้าจั่งซั่นอ้ายจะอวยพรให้หล้าคนดี จงสุขี กับเขาสา

โชคดีเด้อกับคนใหม่ที่น้องฮัก แมนเจ็บคักอ้ายสิปัวเองดอกหล่า
อยู่กับเขาขอให้คุณพระรักษา และนิสัยแบบที่ผ่านมาเซาเด้อคนดี

ลาเจ้าทั้งน้ำตาสิบ่มาให้เจ้าได้เห็น สิเป็นคนแพ้ให้เขาจากนี้
ฮักกันดนดนเด้อ อย่าสิเผลอเฮ็ดไผจั่งซี่
นับจากนี้โชคดีเด้ออ้ายไปก่อน
(ซ้ำ*)โชคดีเด้อกับคนใหม่ที่น้องฮัก แมนเจ็บคักอ้ายสิปัวเองดอกหล้า
อยู่กับเขาขอให้คุณพระรักษา และนิสัยแบบที่ผ่านมา

โชคดีเด้อกับคนใหม่ที่น้องฮัก แมนเจ็บคักอ้ายสิปัวเองดอกหล่า
อยู่กับเขาขอให้คุณพระรักษา และนิสัยแบบที่ผ่านมาเซาเด้อคนดี
และนิสัยแบบที่ผ่านมาเซาเด้อคนดี และนิสัยแบบที่ผ่านมาเซาเด้อคนดี