MENU (L)

เจ้าสิถอดใจบ่ - ไอดิน อภินันท์ (เนื้อเพลง)

ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้างทาง อ้ายกะยังกินทุกวัน
รถโดยสารประจำทาง อ้ายกะยังขึ้นทุกวัน
ค่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ สิ้นเดือนยังต้องเจอกัน
ยังแนมบ่เห็นความฝัน ที่บอกเจ้าไว้จักคำ

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


เจ้าสิถอดใจบ่ - ไอดิน อภินันท์ (เนื้อเพลง)

ข้าวเหนียวหมูปิ้งข้างทาง อ้ายกะยังกินทุกวัน
รถโดยสารประจำทาง อ้ายกะยังขึ้นทุกวัน
ค่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ สิ้นเดือนยังต้องเจอกัน
ยังแนมบ่เห็นความฝัน ที่บอกเจ้าไว้จักคำ

ไหวบ่ อายเด้ แต่อ้ายต้องถาม
ไหวบ่ ฮักเด้ออ้ายจั่งได้ถาม
ไปนำบ่ กับผู้ชายหาเช้ากินค่ำ
ขอโทษเด้อคนงาม ที่อ้ายทำให้ลำบากใจ

บ่มีบ้านหลังใหญ่ ให้เจ้าตากแอร์เช้าแลง
บ่มีรถป้ายแดง พาเจ้าไปไสมาไส
บ่มีชุดงามงาม พอใส่ไปเอาบุญได้


ฮักเฮายังบ่ฮอดไส ฮือ เจ้าสิถอดใจบ่

ไหวบ่ อายเด้ แต่อ้ายต้องถาม
ไหวบ่ ฮักเด้ออ้ายจั่งได้ถาม
ไปนำบ่ กับผู้ชายหาเช้ากินค่ำ
ขอโทษเด้อคนงาม ที่อ้ายทำให้ลำบากใจ

บ่มีบ้านหลังใหญ่ ให้เจ้าตากแอร์เช้าแลง
บ่มีรถป้ายแดง พาเจ้าไปไสมาไส
บ่มีชุดงามงาม พอใส่ไปเอาบุญได้
ฮักเฮายังบ่ฮอดไส โอ้ย

บ่มีบ้านหลังใหญ่ ให้เจ้าตากแอร์เช้าแลง
บ่มีรถป้ายแดง พาเจ้าไปใสมาไส


บ่มีชุดงามงาม พอใส่ไปเอาบุญได้
ฮักเฮายังบ่ฮอดไส ฮือ เจ้าสิถอดใจบ่
หือ หื้อ หือ เจ้าสิถอดใจบ่