MENU (L)

Thịnh Suy - Chết Trong Em (Lời bài hát)

Ở trong góc tường, có tôi
Ở nơi cuối đường, có ai không
Đời trôi quá dài, mất em
Thời như đứng lại, ngó xem tôi đang lặng im một mình

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Thịnh Suy - Chết Trong Em (Lời bài hát)

Ở trong góc tường, có tôi
Ở nơi cuối đường, có ai không
Đời trôi quá dài, mất em
Thời như đứng lại, ngó xem tôi đang lặng im một mình
Ôm hết cô đơn như trong đời ta...
Chết trong tôi 1 phần tim thao thức
Chết trên môi 1 mùi hương chưa dứt
Chết theo em
Bầu trời sấm chớp mây đen
Chết trong em 1 niềm tin chôn giấu
Chết trong tôi 1 phần tim nung nấu
Chết trong đêm, và tình mãi chết trong đêm


Ver 2
Tình như khúc nhạc, xót xa

Trong đêm tối lặng, mắt ta đang nơi lặng im một mình
Ôm hết cô đơn như trong đời ta...
Chết trong tôi 1 phần tim thao thức
Chết trên môi 1 mùi hương chưa dứt
Chết theo em
Bầu trời sấm chớp mây đen
Chết trong em 1 niềm tin chôn giấu
Chết trong tôi 1 phần tim nung nấu
Chết trong đêm, và tình mãi chết trong đêm
Hà ha há, hà ha ha ha há ha hà ha há
hà ha ha ha há ha hà ha há, há ha hà


Hà ha há, hà ha ha ha há ha hà ha há
hà ha ha ha há ha hà ha há, hà ha há hà