MENU (L)

Sasha SANDRA - ЖАДНА (Текст)

За тебе одавна така съм жадна
Жадна в ръцете ти аз да падна
За такава любов мога да убия
Завинаги искам при мен да те скрия!

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Sasha SANDRA - ЖАДНА (Текст)

За тебе одавна така съм жадна
Жадна в ръцете ти аз да падна
За такава любов мога да убия
Завинаги искам при мен да те скрия!

Нека те джанен моро сиян
Нека те шунен ме тут мангав
Те мангипая диляреса ман
Туке мерава, тут ме ка лава

Всички погледите долу
За него ще газя наред
Хайде да не се разправяме...


Бягайте казах далеч!

Сар дилини пазинава тут
Моро сиян, бут мангава тут!
Со кергян манца чавея,
те мангипая дилярджан ман?

Нека те джанен моро сиян
Нека те шунен ме тут мангав
Те мангипая диляреса ман
Туке мерава, тут ме ка лава!

За тебе одавна така съм жадна
Жадна в ръцете ти аз да падна


За такава любов мога да убия
Завинаги искам при мен да те скрия!

#sasha #sandra #jadna