MENU (X)

You & Me - JENNIE - Български превод (Текст)

I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight

by Sanderlei Silveira - 20/03/2023

#sanderlei #eurovision #2023 #lyrics #TikTok


You & Me - JENNIE (Текст)

I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight

[Verse 1]
You know I got ya
Ain't nobody got you like that
Ain't nobody gonna have your back like the way I do
Love me, just say you do
You know you got me
Everything I do, everything I did
Everything I wished I was will make me feel alright


I'm just saying, so

[Pre-Chorus]
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do

[Chorus]
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see


It's just you and me tonight
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight

[Post-Chorus]
Look at you, now look at me
Are you ever, ever gonna find someone like this?
Look at you, now look at me
Are you ever, ever gonna find someone like this?

[Verse 2]
Your love makes my heart skips struck


Just a little touch, my world stops
Finally, I know that you're mine
I don't wanna fall
Don't wanna play this game of love, oh-eh-oh
There's no way to hide

[Pre-Chorus]
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do
I really like it
Nothing in the world could make me feel
The way you do, the things you do


[Chorus]
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight

[Post-Chorus]
Look at you, now look at me
Are you ever, ever gonna find someone like this?
Look at you, now look at me


Are you ever, ever gonna find someone like this?
(Ever, ever gonna find someone like this)
(Someone like this)

[Outro]
I don't care 'bout your first love
This should be your last one
Looking like your love is won
You look better on me that's fashion
Vogue walks, kill shots, lights, camera, action
Never been in love or never love me now, eh
Never tell him, better tell him, better not change
I want you, I love me, and my way
Which one I love better, better off not sayingYou & Me - JENNIE - Български превод (Текст)


Обичам теб и мен
Танци на лунната светлина
Никой не може да види
Това е само ти и аз тази вечер

[Стих 1]
Знаеш, че имам те
Никой не те има така
Никой няма да ти има гръб като начина, по който го правя
Обичай ме, просто кажи, че го правиш
Знаеш, че ме имаш
Всичко, което правя, всичко, което направих
Всичко, което пожелах, ще ме накара да се почувствам добре


Просто казвам, така

[Пред-хор]
Наистина ми харесва
Нищо на света не може да ме накара да се чувствам
Начина, по който правите, нещата, които правите
Наистина ми харесва
Нищо на света не може да ме накара да се чувствам
Начина, по който правите, нещата, които правите

[Припев]
Обичам теб и мен
Танци на лунната светлина
Никой не може да види


Това е само ти и аз тази вечер
Обичам теб и мен
Танци на лунната светлина
Никой не може да види
Това е само ти и аз тази вечер

[Пост-хор]
Погледнете те, сега ме погледнете
Някога ли някога ще намериш някой такъв?
Погледнете те, сега ме погледнете
Някога ли някога ще намериш някой такъв?

[Стих 2]
Любовта ти кара сърцето ми да прескача удари


Само малко докосване, моят свят спира
Накрая знам, че си мой
Не искам да падам
Не искам да играя тази игра на любов, о-о-о-ох
Няма начин да се скриете

[Пред-хор]
Наистина ми харесва
Нищо на света не може да ме накара да се чувствам
Начина, по който правите, нещата, които правите
Наистина ми харесва
Нищо на света не може да ме накара да се чувствам
Начина, по който правите, нещата, които правите


[Припев]
Обичам теб и мен
Танци на лунната светлина
Никой не може да види
Това е само ти и аз тази вечер
Обичам теб и мен
Танци на лунната светлина
Никой не може да види
Това е само ти и аз тази вечер

[Пост-хор]
Погледнете те, сега ме погледнете
Някога ли някога ще намериш някой такъв?
Погледнете те, сега ме погледнете


Някога ли някога ще намериш някой такъв?
(Някога, някога ще намеря някой подобен)
(Някой като този)

[Outro]
Не ми пука за първата ти любов
Това трябва да е последното ви
Изглежда, че любовта ти е спечелена
Изглеждаш по -добре на мен, това е мода
Vogue Walks, Kill Shots, Lights, Camera, Action
Никога не съм бил влюбен или никога не ме обичайте сега, а
Никога не му казвайте, по -добре му кажете, по -добре не се променяйте
Искам те, обичам ме и моя път
Кой от тях обичам по -добре, по -добре да не казвам