MENU (L)

TraCy Thảo My - DÁM YÊU KHÔNG? (Lời bài hát)

Bài Hát Dám Yêu Không
Cha mẹ em vẫn hay nói
Sau này không ai lấy mày
Sao người ta đảm đang

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


TraCy Thảo My - DÁM YÊU KHÔNG? (Lời bài hát)

Bài Hát Dám Yêu Không
Cha mẹ em vẫn hay nói
Sau này không ai lấy mày
Sao người ta đảm đang
Còn em đây làm biếng nhớt thây
Nhìn con người ta nết na
Thấy ôi sao thướt tha dịu dàng
Em đây tướng đi hai hàng
Ăn với ngồi không khác đàn ông
Lớn tuổi đầu không mong lấy chồng
Em đây còn ham chơi lắm
Anh ơi anh có dám yêu không
Tính em lì không thích nghe lời


Yêu em phải nghe em hết
Chăm sóc em cho đến suốt đời
Có dám yêu em thiệt không
Anh ơi anh chớ có lòng vòng
Làm dâu em còn chưa biết
Nên đâu có dám mơ mong lấy chồng
Mà nếu anh có thương em
Thì phải ráng lo em sao cho tròn
Em đây không có đèo bồng
Nhưng mà như vậy anh dám yêu không
Anh bảo nhìn em sao cưng thế
Em mà nhận lời
Là anh đem về bưng bê
Tính em cục súc


Người ta gọi là xu thế
Nhưng mà anh đã dám yêu
Là em buộc phải thu thuế
Thuế thu nhập tiền lương của mỗi tháng
Em phải giữ hết
Muốn ý kiến thì khỏi bàn
Còn cả thuế lao động
Việc nhà và chăm con
Đàn ông hiện đại
Là phải biết nấu ăn ngon okay
Một á là em đúng
Còn hai á là anh sai
Khỏi có lòng vòng
Cái miệng phải biết phanh lại


Ngoan mới có thưởng vào canh hai
Giỡn chứ tuy là em hơi thẳng thắn
Nhưng mà đã yêu
Thì một lòng em sắc son
Nói về chiều chuộng
Thì có ai mà sánh bằng
Anh mà có em
Do hưởng phước từ kiếp trước chắc luôn
Lớn tuổi đầu không mong lấy chồng
Em đây còn ham chơi lắm
Anh ơi anh có dám yêu không
Dám yêu không dạ
Tính em lì không thích nghe lời
Yêu em phải nghe em hết


Chăm sóc em cho đến suốt đời
Dám làm được không
Có dám yêu em thiệt không
Anh ơi anh chớ có lòng vòng
Làm dâu em còn chưa biết
Nên đâu có dám mơ mong lấy chồng
Mà nếu anh có thương em
Thì phải ráng lo em sao cho tròn
Em đây không có đèo bồng
Nhưng mà như vậy anh dám yêu không
Có dám yêu em thiệt không
Anh ơi anh chớ có lòng vòng
Làm dâu em còn chưa biết
Nên đâu có dám mơ mong lấy chồng


Mà nếu anh có thương em
Thì phải ráng lo em sao cho tròn
Em đây không có đèo bồng
Nhưng mà như vậy anh dám yêu không