MENU (L)

THE WHITE HAIR CUT - รอวันเธอลืมเขา (เนื้อเพลง)

อยู่เคียงเธอ
และเธอให้ฉันได้เป็นคนสำคัญ
ได้ครอบครองใจเธอ

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


THE WHITE HAIR CUT - รอวันเธอลืมเขา (เนื้อเพลง)

อยู่เคียงเธอ
และเธอให้ฉันได้เป็นคนสำคัญ
ได้ครอบครองใจเธอ

แต่เธอทำ
เหมือนฉันเทียบเขาไม่ได้สักทาง
เขาคนที่เคยรักเธอ

ภายในหัวใจ
ที่เธอยังมีเขาไว้ไม่ลืมกันไปทั้งนั้น
แต่ยังเก็บฉันเข้าไป เธอช่างใจร้าย
ฉันเพิ่งเข้าใจ


รอวันเธอลืมเขาไป
หมดไปทั้งหัวใจ
ไม่รู้จะนานเท่าไหร่
แอบหวังลึก ๆ ข้างในใจ

อยากให้เธอลืมเขาไป
หมดไปทั้งหัวใจ
อย่าคิดถึงเขาได้ไหม
แค่ไม่ต้องการไปนั่งในใจร่วมกับเขา

มีหนึ่งใจ
ก็ต้องเลือกไว้แค่เพียงสักคน
ยังสับสนใช่ไหมเธอ


ภายในหัวใจ
ที่เธอยังมีเขาไว้ไม่ลืมกันไปทั้งนั้น
แต่ยังเก็บฉันเข้าไป เธอช่างใจร้าย
ฉันเพิ่งเข้าใจ

รอวันเธอลืมเขาไป
หมดไปทั้งหัวใจ
ไม่รู้จะนานเท่าไหร่
แอบหวังลึก ๆ ข้างในใจ

อยากให้เธอลืมเขาไป
ลืมไปหมดทั้งหัวใจได้ไหม
ให้รู้ว่าคนคนนี้มันทรมาน


คำว่าเรามีจริงใช่ไหมหรือฉันแค่ฝันไป
ไม่ต้องการจะเข้าไปนั่งในใจกับเขา

รอวันเธอลืมเขาไป
หมดไปทั้งหัวใจ
ไม่รู้จะนานเท่าไหร่
แอบหวังลึก ๆ ข้างในใจ

อยากให้เธอลืมเขาไป
ลืมไปหมดทั้งหัวใจได้ไหม
ก็หวังว่าเธอจะรู้และคงเข้าใจ

คำว่าเรามีจริงใช่ไหมหรือฉันแค่ฝันไป
ถ้าไม่ลืมก็กลับไปรักกันเลยเหมือนเดิม