MENU (L)

Eden Hason & Mor - El Yakar (מילים)

מהעולם הזה אני כבר משתגע
ועם הזמן זה כבר חדר ללב שלי
מבט לרחוב גורם לי להתגעגע
אל התמימות שכבר מזמן אבדתי

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Eden Hason & Mor - El Yakar (מילים)

מהעולם הזה אני כבר משתגע
ועם הזמן זה כבר חדר ללב שלי
מבט לרחוב גורם לי להתגעגע
אל התמימות שכבר מזמן אבדתי
הייתי רוצה לראות תשמש קצת זורחת
וכמו ציפור אל השמים שלי

אז אל יקר שמע אותי
ובוא תראה לי הדרך
התמונה עוד לא ברורה
כולם רואים בערך
והכל לוחץ עליי
מה אני חצי אדם בלי ערך


תן לי מהאור שלך

מהעולם הזה אני כבר משתגעץ
איך שהכל קורה מהר מהר מידיי
ובחגים אני תמיד מתגעגעת לרגעים
הכי שלווים שבחיי

הייתי רוצה לראות עולם שיש בו נחת
כמו שהיה בנוף של ילדותי