MENU (L)

ALEKSANDRA BURSAC - ZNAO SAM (Tekst)

Ne poklanjam ja tebi ružu
Ja ruži poklanjam tebe
Ne dam da mi te uzmu
Uvijek ćeš biti pored mene

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


ALEKSANDRA BURSAC - ZNAO SAM (Tekst)

Ne poklanjam ja tebi ružu
Ja ruži poklanjam tebe
Ne dam da mi te uzmu
Uvijek ćeš biti pored mene

Postala si pjesma
koju nikad zaboraviti neću.
Prva si balada
koja mi pravi sreću.

Ako se sretnemo nekad
Lagat će usne, srce da ne izda
Malo skrivati pogled


Ako bude htio da prizna