MENU (L)

רביב כנר - קרן שמש (מילים)

אל תלכי,
קרן שמש
לא נגמר לנו היום.
למה את, מסתתרת

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


רביב כנר - קרן שמש (מילים)

אל תלכי,
קרן שמש
לא נגמר לנו היום.
למה את, מסתתרת
עננים בכל מקום.

אל תבכי, כמו הגשם
לא חבל על הדמעות.
יד חמה, מבקשת
לחבק אותך שעות.

אשים שירים שאת אוהבת,
אתן לך יום להירגע.


אני נגנב כשאת צוחקת
ככה אליי.
תגידי מה את מבקשת
שלא יהיה לי שום תירוץ.
כשאין מילים את מתרגשת
ככה אליי.

תחייכי,
זה יפה לך
זה עושה לי את היום.
אם פתאום את נרדמת
תחייכי גם בחלום.

מטוסים בשמיים,


אנשים על רכבות.
אל תבכי, קרן שמש
זה הזמן שלך לחיות.

אשים שירים שאת אוהבת
אתן לך יום להירגע
אני נגנב כשאת צוחקת
ככה אליי.
תגידי מה את מבקשת,
שלא יהיה לי שום תירוץ.
כשאין מילים את מתרגשת
ככה אליי.

אל תבכי, קרן שמש,


קחי לך בית אחרון.
איך תמיד את אומרת
ניפגש עם אור ראשון.

אשים שירים שאת אוהבת,
אתן לך יום להירגע.
אני נגנב כשאת צוחקת,
ככה אליי.

תגידי מה את מבקשת,
שלא יהיה לי שום תירוץ.
כשאין מילים את מתרגשת
ככה אליי.