MENU (L)

YOUNGOHM - Very Very Small (เนื้อเพลง)

เคยยืนรอเธอบน BTS
ฉันไม่ได้คิดเรื่อง sex
แค่เดินเข้าโรงเรียนด้วยกัน...
และถ้าให้เปรียบเธอเป็นดั่งเพชร

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


YOUNGOHM - Very Very Small (เนื้อเพลง)

เคยยืนรอเธอบน BTS
ฉันไม่ได้คิดเรื่อง sex
แค่เดินเข้าโรงเรียนด้วยกัน...
และถ้าให้เปรียบเธอเป็นดั่งเพชร
เธอคงเป็น VVS
ตำหนิเธอ very very small
very very small...
Your skin shines bright like a white gold
เธอดูเหมือนดารา In the night show
แต่ผมดูเหมือนกะอันธพาลที่อยู่ใน High & Low
but hello girl...
ถึงแม้เป็นยังงั้นฉันก็ชวนเธอเดท
เพราะประธานนักเรียนผมนี้ candidate


ถึงแม้ละครเรื่องนี้ผมไม่ใช่พระเอก
แต่ความรักครั้งนี้เธอก็ไม่ปฏิเสธ
Oh wa, ธาตุทอง เราเจอกันที่ธาตุทอง oh yeah
ที่ธาตุทอง ใจเราสองคนมันกล้าลอง
ธาตุทอง เราเจอกันที่ธาตุทอง ไม่รู้ใจทำไมมันกล้าลอง
เคยยืนรอเธอบน BTS
ฉันไม่ได้คิดเรื่อง sex
แค่เดินเข้าโรงเรียนด้วยกัน...
และถ้าให้เปรียบเธอเป็นดั่งเพชร
เธอคงเป็น VVS
ตำหนิเธอ very very small
very very small...
ทักเฟสไปบอกคุณสวัสดี
ก็เห็นคุณออนไลน์ขณะนี้


Wassup my กุลสตรี
I’v been missin you all day lately
อยากให้รู้ว่าฉันชอบที่กระโปงเธอยาว
และที่เธอทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่เธอ proud,
that shit crazy…
ถึงเป็นช่วงสั้นสั้นเราไม่ได้คบกันยาว
แต่เธอคือแฟนคนแรกที่อยู่ใน my เรื่องราว
But we stranger now…
มันเป็นเรื่องราวตั้งแต่ ม.ต้น…
ยังจำมันได้ดี..
เคยยืนรอเธอบน BTS
ฉันไม่ได้คิดเรื่อง sex
แค่เดินเข้าโรงเรียนด้วยกัน...
และถ้าให้เปรียบเธอเป็นดั่งเพชร


เธอคงเป็น VVS
ตำหนิเธอ very very small
very very small...

Very small, ตำหนิเธอ very small
Very very very small
Very very small
Very small, ตำหนิเธอ very small
Very very very small
Very very small

#VeryVerySmall #ธาตุทองซาวด์ #ThatthongSound