MENU (L)

ພິການຕາຍັງມີໃຈ (พิการตายังมีใจ) - STS73 (เนื้อเพลง)

ພິການຕາຍັງມີໃຈ Aey ເຮັດເພງແລະເຮັດໄປ
ເຖິງຕອນນັ້ນບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ຍັງເຊື່ອໃນຫົວໃຈຕົວເອງ
ສັດທາໃນສຽງກອງສຽງເພງ ຄຶກຄື້ນລື້ນເລີງບັນເລງ
ຢ່າໄປສົນຄຳໃຜ ໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນຟັງສຽງໃຈຕົວເອງ

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


ພິການຕາຍັງມີໃຈ (พิการตายังมีใจ) - STS73 (เนื้อเพลง)

ພິການຕາຍັງມີໃຈ Aey ເຮັດເພງແລະເຮັດໄປ
ເຖິງຕອນນັ້ນບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ຍັງເຊື່ອໃນຫົວໃຈຕົວເອງ
ສັດທາໃນສຽງກອງສຽງເພງ ຄຶກຄື້ນລື້ນເລີງບັນເລງ
ຢ່າໄປສົນຄຳໃຜ ໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນຟັງສຽງໃຈຕົວເອງ

ພິການຕາຍັງມີໃຈ Aey ເຮັດເພງແລະເຮັດໄປ
ເຖິງຕອນນັ້ນບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ຍັງເຊື່ອໃນຫົວໃຈຕົວເອງ
ສັດທາໃນສຽງກອງສຽງເພງ ຄຶກຄື້ນລື້ນເລີງບັນເລງ
ຢ່າໄປສົນຄຳໃຜ ໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນຟັງສຽງໃຈຕົວເອງ

ຍັງເຊື່ອຫມັ່ນໃນຄວາມຝັນຕ້ອງເປັນ
ສັດທາໃນດົນຕີບັນເລງ
ຢ່າໄປສົນຄຳໃຜ


ໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນຟັງສຽງໃຈຕົວເອງ

ແຣັບເອື້ອນທີ່ເຂົາດ່າ ທີ່ເຂົາວ່າມັນບໍ່ມ່ວນ
ໃຫ້ເຈົ້າຟັງມັນດີ ດີ ຂ້ອຍຂໍເວົ້າແລະເຊີນຊວນ
ບາງຄົນຖ້າບໍ່ມັກ ຍັງມາແຊະ ຍັງມາກວນ
ຮູ້ໂຕເອງວ່າບໍ່ດີ ຂ້ອຍວ່າມັນບໍ່ສົມຄວນ

ຟີສະຕົງ ຟີສະຕາຍ
ຂ້ອຍນະມັນບໍ່ເກັ່ງ ຟີສະຕົງ ຟີສະຕາຍ
ຂ້ອຍນະນັ່ງຟັງບີທ ແລະກໍແຕ່ງຕາມສະຕາຍ
Battle rap kill ກັນ ຂ້ອຍຂໍໂທດ ແລະ ຂໍ Bye bye

ຢ່າໄປຄົງ ຢ່າໄປຄຽດ
ຢ່າໄປສົນໃຈຢ່າໄປສົນຢ່າຊີລຽດ


ນັ້ນມັນນ້ຳລາຍ ມັນບໍ່ຂົມຄືນ້ຳເພ້ຍ
ໂຕມັນເອງບໍ່ເຂົ້າໃຈແລ້ວມາດ່າກູວ່າເຫ້ຍ ເອີຍຍ

AKA STS SEVENTY-THREE YA!
My name is Soulinan you know me r!
This my song for myself you can sing
Everyone on the kid on the beat

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ໄດ້ດີຄືໃຜ
ຕອນອັດເພງບໍ່ໄດ້ມີຮອດໄມຄ໌
ມີແຄ່ພຽງສາຍຫູຟັງສອງສາຍ
Beat ຫູຂວາ ແລະ ອັດສຽງຫູຊ້າຍ

ໂອ້ຍຍ ສຸດແສນທໍລະມານ


ຖືກຄົນ Bully ພິການຕາ
Aey ເຕືອນຕົວເອງຢ່າໄປສົນ ຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ມັນເປັນພຽງຄົນນິນທາ

ຝັນກໍໄດ້ພຽງແຄ່ຝັນໄປ
ຖ້າເຈົ້າບໍ່ລົງມືທຳກໍໄດ້ແຕ່ພຽງແຄ່ຝັນໄປ
ເລື່ອງຂອງພາສາອາດມີຄຳລາວປົນໄທ
ແລະ ມັນຍັງມີກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງການຢຽດ ແລະ ກໍ ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ

STS SEVENTY-THREE YAAAA
ແຣັບເອື້ອນ ແຣັບ Star ໃຜກໍດ່າວ່າມັນບໍ່ດີ

ພິການຕາຍັງມີໃຈ Aey ເຮັດເພງແລະເຮັດໄປ
ເຖິງຕອນນັ້ນບໍ່ມີໃຜສົນໃຈ ຍັງເຊື່ອໃນຫົວໃຈຕົວເອງ
ສັດທາໃນສຽງກອງສຽງເພງ ຄຶກຄື້ນລື້ນເລີງບັນເລງ


ຢ່າໄປສົນຄຳໃຜ ໃຫ້ເຈົ້ານັ້ນຟັງສຽງໃຈຕົວເອງ

ໂອ້… ໂອ່ຍຍຍ ເຮະ ເອ່ ເຮະ ເອີຍຍ ໂອ້ຍຍຍ
STS73 ໂອ້ຍລະນໍ..
ມາບັດນີ້ຊິຂໍລຳໃສ່ຈັກຫວ່າງ
ມາບັດນີ້ຊິຂໍລຳໃສ່ຈັກຫວ່າງ
ກ່ອນອິນາງຄຳຫລ້າຊິໄລລ້າງ ຫ່າງກັນ

ຄາວເມື່ອຄັ້ງກ່ອນຊິເຂົ້າວົງການ
ຄາວເມື່ອຄັ້ງກ່ອນຊິເຂົ້າວົງການ
ອຸປະສັກຫລາຍແນວກ່ອນຊິມີຄາວນີ້
ມີຄົນນ້ອງແລະຍັງມີຄົນດ່າ
ບໍ່ມີພຽງຜູ້ຂ້າທີ່ຖືກດ່າຜູ້ດຽວ ໂອຍ ໂອ່ຍຍຍ


#STS73