MENU (L)

ฝัง จำ จม - Silly Fools (เนื้อเพลง)

มันหยุดคิดไม่ได้สักที
ภาพในหัวของฉันไม่เคยออก
มันหยุดคิดไม่ได้ในตอนนี้
อยากจะลบภาพเธอในใจออก

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


ฝัง จำ จม - Silly Fools (เนื้อเพลง)

มันหยุดคิดไม่ได้สักที
ภาพในหัวของฉันไม่เคยออก
มันหยุดคิดไม่ได้ในตอนนี้
อยากจะลบภาพเธอในใจออก

แต่ความจริงที่เป็น อดีตที่วนซ้ำๆ
ตอกย้ำความจริงที่มี มันฝังจำจมอย่างนั้น

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น

อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไปฉันก็คิดว่าฉันจะลืม
ได้แต่คิดเรื่องราวในครั้งก่อน
มันหยุดรักไม่ได้ในตอนนี้
จะหยุดคิดก็เห็นเธอตลอด

แต่ความจริงที่เป็น อดีตที่วนซ้ำๆ
ตอกย้ำความจริงที่มี มันฝังจำจมอย่างนั้น

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น


แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
แค่อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไป

จดจำเธอเสมอและไม่ลบไม่เคยลืม
ในเรื่องราวที่ดี ที่เคยมีเธอร่วมทาง
ขอ …………………........มีเธอร่วมทาง
ว่าครั้งหนึ่งฉันนั้นเคยได้รัก
แค่อยากเริ่มชีวิต ที่ไม่ต้องเคยมีเธอ
แค่อยากลบและเลือนออกไปจากใจของฉัน
ขอ ……………………........จากใจของฉัน

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น


อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
แค่อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไป

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
แค่อยากขอลืมเธอสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ
แต่มันคงไม่มีวันนั้น

แค่อยากขอลืมเธอสักที ก็บอกตัวเองอย่างนั้น
อยากขอให้มันลืม
แค่อยากขอลืมเธอสักที จะบอกตัวเองอีกครั้ง
อยากยิ้มในวันลา
อยากขอลืมสักทีเหอะ กับสิ่งที่มันได้ฝังจำ


สุดท้ายไม่มีน้ำตา
แต่มันคงไม่มีวันนั้น จะหยุดและลบเลือนไป

#ฝังจำจม #BenjaminTuffnell #merecordslabel