MENU (L)

นางไอ่ของอ้าย - มนต์แคน แก่นคูน (Lyrics)

คึดฮอดควมเก่า ตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่
เจ้างามปานว่านางไอ่ อ้ายกะได้ฉายาผาแดง
ไทบ้านว่าเหมาะสม เป็นซิ่นสองต่อน อ้อนเชียร์ให้แต่ง
เพิ่นอยากเห็นเฮาฮักเฮาแพง เบิ่งแงงกันฮอดฝั่งฝัน

#lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


นางไอ่ของอ้าย - มนต์แคน แก่นคูน (Lyrics)

คึดฮอดควมเก่า ตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นใหม่
เจ้างามปานว่านางไอ่ อ้ายกะได้ฉายาผาแดง
ไทบ้านว่าเหมาะสม เป็นซิ่นสองต่อน อ้อนเชียร์ให้แต่ง
เพิ่นอยากเห็นเฮาฮักเฮาแพง เบิ่งแงงกันฮอดฝั่งฝัน

แต่หลายปีผ่าน ย้อนเงินย้อนงานและวันเวลา
เฮ็ดให้ฮักเฮาฮ้างป๋า โชคชะตาพัดพาจากกัน
ข่าวว่าน้องนางไอ่ มีคนป้อนไข่ ได้เข้าพาขวัญ
จนมีลูกมีเต้านำกัน อ้ายนั้นจำต้องเฮ็ดใจ

มื้อบุญบั้งไฟ อ้ายยังจำได้ อยู่ริมหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น เคยย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใหญ่


อีกจักชาติผาแดงนางไอ่ สิฮักกันไปบ่วายสายแนน

คึดฮอดคือเก่า แม้ฮักสองเฮาสิสุดทางฝัน
ใจอ้ายก็ยังยืนยัน ถึงชาตินี้นั้นบ่ได้เป็นแฟน
อ้ายสิจูดบั้งไฟ แล้วฝากคำไปบอกพญาแถน
ว่าผาแดงยังมั่นยังแก่น รอต่อสายแนนนางไอ่ของอ้าย

มื้อบุญบั้งไฟ อ้ายยังจำได้ อยู่ริมหนองหาน
เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น เคยย้อนตำนานผาแดงนางไอ่
ด้วยสัญญาฮัก สิบ่ให้หล่มคือหนองหานใหญ่
อีกจักชาติผาแดงนางไอ่ สิฮักกันไปบ่วายสายแนน

คึดฮอดคือเก่า แม้ฮักสองเฮาสิสุดทางฝัน
ใจอ้ายก็ยังยืนยัน ถึงชาตินี้นั้นบ่ได้เป็นแฟน


อ้ายสิจูดบั้งไฟ แล้วฝากคำไปบอกพญาแถน
บักผาแดงยังมั่นยังแก่น รอต่อสายแนนนางไอ่ของอ้าย

ชาตินี้ขาดคู่ฮ่วมใจ สิถ่าชาติใหม่ นางไอ่ของอ้าย

#นางไอ่ของอ้าย #มนต์แคนแก่นคูน #อัลบั้มมาเด้อฝันเอย