MENU (C)

Don’t Blame Me - Taylor Swift 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Don't blame me, love made me crazy
If it doesn't, you ain't doin' it right
Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Don’t Blame Me - Taylor Swift 「Lời bài hát」

Don't blame me, love made me crazy
If it doesn't, you ain't doin' it right
Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life

[Verse 1]
I've been breakin' hearts a long time
And toyin' with them older guys
Just playthings for me to use
Something happened for the first time
In the darkest little paradise
Shaking, pacin', I just need you
[Pre-Chorus]


For you, I would cross the line
I would waste my time
I would lose my mind
They say, "She's gone too far this time"

[Chorus]
Don't blame me, love made me crazy
If it doesn't, you ain't doin' it right
Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life
Don't blame me, love made me crazy
If it doesn't, you ain't doin' it right
Oh, Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life[Verse 2]
My name is whatever you decide
And I'm just gonna call you mine
I'm insane, but I'm your baby (Your baby)
Echoes (Echoes) of your name inside my mind
Halo hiding my obsession
I once was poison ivy, but now I'm your daisy

[Pre-Chorus]
And, baby, for you
I would (I would) fall from grace
Just to (Just to) touch your face
If you (If you) walk away, I'd beg you on my knees to stay


[Chorus]
Don't blame me, love made me crazy
If it doesn't, you ain't doin' it right
Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life (Yeah, ooh)
Don't blame me, love made me crazy
If it doesn't, you ain't doin' it right (Doin' it right)
Oh, Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life

[Bridge]
I get so high, oh
Every time you're, every time you're lovin' me
You're lovin' me


Trip of my life, oh
Every time you're, every time you're touchin' me
You're touchin' me
Every time you're, every time you're lovin' me

[Breakdown]
Oh, Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life
(Usin' for the rest of my life, oh-woah-oh-oh)

[Chorus]
Don't blame me, love made me crazy
If it doesn't, you ain't doin' it right (Doin' it right, no)
Lord, save me, my drug is my baby


I'll be usin' for the rest of my life, oh-oh
Don't blame me, love made me crazy (Oh-oh-oh)
If it doesn't, you ain't doin' it right (You ain't doin' it right)
Oh, Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life (I'll be usin', I'll be usin')
[Outro]
I get so high, oh
Every time you're, every time you're lovin' me
You're lovin' me
Oh, Lord, save me, my drug is my baby
I'll be usin' for the rest of my life


Don’t Blame Me - Taylor Swift 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Đừng đổ lỗi cho tôi, tình yêu đã làm tôi phát điên
Nếu không, bạn sẽ không làm đúng


Lạy Chúa, hãy cứu con, thuốc của con là con của con
Tôi sẽ là USin 'cho đến hết đời

[Câu 1]
Tôi đã chia tay trái tim một thời gian dài
Và Toyin 'với họ những người lớn tuổi hơn
Chỉ chơi cho tôi sử dụng
Một cái gì đó đã xảy ra lần đầu tiên
Trong thiên đường nhỏ nhất
Run rẩy, pacin ', tôi chỉ cần bạn
[Công việc trước]
Đối với bạn, tôi sẽ vượt qua ranh giới
Tôi sẽ lãng phí thời gian của mình
Tôi sẽ mất trí


Họ nói, "Cô ấy đã đi quá xa lần này"

[Điệp khúc]
Đừng đổ lỗi cho tôi, tình yêu đã làm tôi phát điên
Nếu không, bạn sẽ không làm đúng
Lạy Chúa, hãy cứu con, thuốc của con là con của con
Tôi sẽ là USin 'cho đến hết đời
Đừng đổ lỗi cho tôi, tình yêu đã làm tôi phát điên
Nếu không, bạn sẽ không làm đúng
Ôi, Chúa ơi, hãy cứu con, thuốc của tôi là con của con
Tôi sẽ là USin 'cho đến hết đời

[Câu 2]
Tên tôi là bất cứ điều gì bạn quyết định


Và tôi sẽ gọi bạn là của tôi
Tôi điên rồ, nhưng tôi là con của bạn (em bé của bạn)
Tiếng vang (tiếng vang) tên của bạn trong tâm trí tôi
Halo che giấu nỗi ám ảnh của tôi
Tôi đã từng là cây thường xuân độc, nhưng bây giờ tôi là hoa cúc của bạn

[Công việc trước]
Và, em yêu, cho bạn
Tôi sẽ (tôi sẽ) rơi từ ân sủng
Chỉ để (chỉ để) chạm vào khuôn mặt của bạn
Nếu bạn (nếu bạn) bỏ đi, tôi sẽ cầu xin bạn quỳ xuống
[Điệp khúc]
Đừng đổ lỗi cho tôi, tình yêu đã làm tôi phát điên
Nếu không, bạn sẽ không làm đúng


Lạy Chúa, hãy cứu con, thuốc của con là con của con
Tôi sẽ là USin 'cho đến hết đời (vâng, ooh)
Đừng đổ lỗi cho tôi, tình yêu đã làm tôi phát điên
Nếu không, bạn sẽ không làm đúng (làm đúng)
Ôi, Chúa ơi, hãy cứu con, thuốc của tôi là con của con
Tôi sẽ là USin 'cho đến hết đời

[Cầu]
Tôi rất cao, oh
Mỗi lần bạn, mỗi khi bạn yêu thương tôi
Bạn yêu tôi
Chuyến đi của cuộc đời tôi, oh
Mỗi lần bạn, mỗi khi bạn chạm vào tôi
Bạn đang chạm vào tôi


Mỗi lần bạn, mỗi khi bạn yêu thương tôi

[Phá vỡ]
Ôi, Chúa ơi, hãy cứu con, thuốc của tôi là con của con
Tôi sẽ là USin 'cho đến hết đời
(USin 'cho đến hết đời, oh-woah-oh-oh)

[Điệp khúc]
Đừng đổ lỗi cho tôi, tình yêu đã làm tôi phát điên
Nếu không, bạn sẽ không làm đúng (làm đúng, không)
Lạy Chúa, hãy cứu con, thuốc của con là con của con
Tôi sẽ là USin 'cho đến hết đời, oh-oh
Đừng đổ lỗi cho tôi, tình yêu đã làm tôi phát điên (oh-oh-oh)
Nếu không, bạn sẽ không làm đúng (bạn không làm đúng)


Ôi, Chúa ơi, hãy cứu con, thuốc của tôi là con của con
Tôi sẽ là USin 'trong suốt quãng đời còn lại của mình (tôi sẽ là USin', tôi sẽ là Usin ')
[Outro]
Tôi rất cao, oh
Mỗi lần bạn, mỗi khi bạn yêu thương tôi
Bạn yêu tôi
Ôi, Chúa ơi, hãy cứu con, thuốc của tôi là con của con
Tôi sẽ là USin 'cho đến hết đờiYouTube - TOP 50

#sanderlei