MENU (C)

CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

I built it from the ground up just to watch me burn it down
I gotta keep the party goin', ain't no fadin' out
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Tekst」

I built it from the ground up just to watch me burn it down
I gotta keep the party goin', ain't no fadin' out
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now
I try to keep my head above the ocean of my doubt
I'm feeling like a dreamer, don't ya try to wake me now
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

[Chorus: Luke, All]
Lookin' for myself in the passenger's side
Travelin' to the edge till I get this right
Tryna find the city with the brightest sky


How you gonna get there, get there?
Always lookin' back and I don't know why
Something always there in the back of my mind
Everybody's livin' on a one-way ride
How you gonna gеt there, get thеre?
[Verse 2: Luke, All]
I feel like I'm a tiger in the circus, breathing in
Every time I jump it's gettin' higher, never ends
Oh, my life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

[Chorus: Luke, All]
Lookin' for myself in the passenger's side
Travelin' to the edge till I get this right


Tryna find the city with the brightest sky
How you gonna get there, get there?
Always lookin' back and I don't know why
Something always there in the back of my mind
Everybody's livin' on a one-way ride
How you gonna get there, get there?

[Instrumental Bridge]

[Outro: All, Luke]
(Ah, ah)
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now
My life's just a carousel spinnin' around


I play again just to keep from stoppin' it now


CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Zbudowałem go od podstaw, żeby patrzeć, jak go spalam
Muszę, że impreza się stanie, nie ma żadnej fadin '
Moje życie to tylko karuzela
Gram ponownie tylko po to, żeby teraz powstrzymać się od zatrzymania
Staram się trzymać głowę nad oceanem moich wątpliwości
Czuję się jak marzyciel, nie próbuj mnie teraz obudzić
Moje życie to tylko karuzela
Gram ponownie tylko po to, żeby teraz powstrzymać się od zatrzymania

[Chór: Łukasz, wszystko]
Wyglądać na siebie po stronie pasażera
Podróżuj na krawędź, dopóki nie zrobię tego


Spróbuj znaleźć miasto z najjaśniejszym niebem
Jak się tam dostaniesz, dostać się tam?
Zawsze patrzyłem i nie wiem dlaczego
Coś zawsze w moim umyśle
Wszyscy żyją podczas jazdy w jedną stronę
Jak się tam masz, dostaniesz?
[Werset 2: Łukasz, wszystko]
Czuję, że jestem tygrysem w cyrku, oddychając
Za każdym razem, gdy skakam, jest wyżej, nigdy się nie kończy
Och, moje życie to tylko karuzela
Gram ponownie tylko po to, żeby teraz powstrzymać się od zatrzymania

[Chór: Łukasz, wszystko]
Wyglądać na siebie po stronie pasażera


Podróżuj na krawędź, dopóki nie zrobię tego
Spróbuj znaleźć miasto z najjaśniejszym niebem
Jak się tam dostaniesz, dostać się tam?
Zawsze patrzyłem i nie wiem dlaczego
Coś zawsze w moim umyśle
Wszyscy żyją podczas jazdy w jedną stronę
Jak się tam dostaniesz, dostać się tam?

[Most instrumentalny]

[Outro: All, Luke]
(Ah, ah)
Moje życie to tylko karuzela
Gram ponownie tylko po to, żeby teraz powstrzymać się od zatrzymania


Moje życie to tylko karuzela
Gram ponownie tylko po to, żeby teraz powstrzymać się od zatrzymaniaYouTube - TOP 50

#sanderlei