MENU (C)

CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Текст」 - Превод на српском

I built it from the ground up just to watch me burn it down
I gotta keep the party goin', ain't no fadin' out
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Текст」

I built it from the ground up just to watch me burn it down
I gotta keep the party goin', ain't no fadin' out
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now
I try to keep my head above the ocean of my doubt
I'm feeling like a dreamer, don't ya try to wake me now
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

[Chorus: Luke, All]
Lookin' for myself in the passenger's side
Travelin' to the edge till I get this right
Tryna find the city with the brightest sky


How you gonna get there, get there?
Always lookin' back and I don't know why
Something always there in the back of my mind
Everybody's livin' on a one-way ride
How you gonna gеt there, get thеre?
[Verse 2: Luke, All]
I feel like I'm a tiger in the circus, breathing in
Every time I jump it's gettin' higher, never ends
Oh, my life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now

[Chorus: Luke, All]
Lookin' for myself in the passenger's side
Travelin' to the edge till I get this right


Tryna find the city with the brightest sky
How you gonna get there, get there?
Always lookin' back and I don't know why
Something always there in the back of my mind
Everybody's livin' on a one-way ride
How you gonna get there, get there?

[Instrumental Bridge]

[Outro: All, Luke]
(Ah, ah)
My life's just a carousel spinnin' around
I play again just to keep from stoppin' it now
My life's just a carousel spinnin' around


I play again just to keep from stoppin' it now


CAROUSEL - 5 Seconds of Summer 「Текст」 - Превод на српском


Саградио сам га са теме само да гледам како га сагорем
Морам да задржим забаву, не може се избацити
Мој живот је само карусел који се врти около
Играм поново само да бих га сада спречио да га зауставим
Трудим се да држим главу изнад океана своје сумње
Осећам се као сањар, не покушавај да ме пробудиш сада
Мој живот је само карусел који се врти около
Играм поново само да бих га сада спречио да га зауставим

[ЦХОРУС: Луке, све]
Тражим себе на сувозачевој страни
Путовати до ивице док не добијем ово право


Трина нађи град са најсјајнијим небом
Како ћете стићи тамо, стићи тамо?
Увек гледајући назад и не знам зашто
Нешто увек тамо у леђима мог ума
Сви живе на једносмерној вожњи
Како ћеш да се тамо мораш, добити?
[Стих 2: Луке, све]
Осећам се као да сам тигар у циркусу, дишем
Сваки пут када скочим, постаје виши, никад се не завршава
Ох, мој живот је само карусел који се врти около
Играм поново само да бих га сада спречио да га зауставим

[ЦХОРУС: Луке, све]
Тражим себе на сувозачевој страни


Путовати до ивице док не добијем ово право
Трина нађи град са најсјајнијим небом
Како ћете стићи тамо, стићи тамо?
Увек гледајући назад и не знам зашто
Нешто увек тамо у леђима мог ума
Сви живе на једносмерној вожњи
Како ћете стићи тамо, стићи тамо?

[Инструментал Бридге]

[Оутро: Све, Луке]
(Ах ах)
Мој живот је само карусел који се врти около
Играм поново само да бих га сада спречио да га зауставим


Мој живот је само карусел који се врти около
Играм поново само да бих га сада спречио да га зауставимYouTube - TOP 50

#sanderlei