MENU (C)

Best Friends - 5 Seconds of Summer 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

Honey, I can see you when you reachin' out for moon
If it was only rational until it all becomes
A feelin' of the past, livin' under the summer Sun
But baby, you're an animal, love has just begun

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Best Friends - 5 Seconds of Summer 「Tekst」

Honey, I can see you when you reachin' out for moon
If it was only rational until it all becomes
A feelin' of the past, livin' under the summer Sun
But baby, you're an animal, love has just begun
Take me as I am and I will take you as you are
You call me on my shit and my jaw is on the floor
I love to have somebody never filter what they say
And I can feel it comin' like a planet till the day

[Pre-Chorus: Luke]
Silver linings, golden shinin'
Perfect timing now
[Chorus: All]


Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face
I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
Mеmories I hope to keep safe
And I lovе to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Post-Chorus: Luke]
Holdin' on

[Verse 2: Michael]
Love is like a poem written on a bathroom wall


A decorated list of all the things you've felt before
It's not a perfect narrative, there's beauty in mistakes
There's time to love somebody who won't try to change your way
I remember waitin' on the calm before the storm
Back when we were on the other side of twenty-four
Take me to the place where everybody knows our names
It's better late than never, baby, I don't wanna wait

[Pre-Chorus: Michael]
For silver linings, golden shinin'
Perfect timing now
[Chorus: All]
Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face


I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
Memories I hope to keep safe
And I love to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Pre-Chorus: Luke]
Silver linings, golden shinin'
Perfect timin' now (Oh-oh-oh)

[Chorus: All, Luke]
Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face


I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
I got the best friends in this place
And I love to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Outro: Luke]
I got the best friends in this place


Best Friends - 5 Seconds of Summer 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Kochanie, widzę cię, kiedy dotrzesz na księżyc
Jeśli było to tylko racjonalne, dopóki nie wszystko stanie się
Uczucie przeszłości, żyć pod letnim słońcem
Ale kochanie, jesteś zwierzęciem, miłość właśnie się zaczęła


Weź mnie takim, jak ja i zabiorę cię takim, jakim jesteś
Wzywasz mnie na moje gówno, a moja szczęka jest na podłodze
Uwielbiam mieć kogoś, kto nigdy nie filtruje tego, co mówią
I czuję, jak to jest jak planeta do dnia

[Pre-Chores: Luke]
Srebrne podszewki, złote shinin '
Idealny czas teraz
[Chór: All]
Wspomnienia, które mam nadzieję zachować bezpieczeństwo
I żyję dla tego spojrzenia na twoją twarz
Mam najlepszych przyjaciół w tym miejscu
I trzymam się
Miejsce, które mam nadzieję zachować bezpieczeństwo


I kocham cię, na miłość boską
Mam najlepszych przyjaciół w tym miejscu
I trzymam się

[Post-Chores: Luke]
Trzymaj się

[Werset 2: Michael]
Miłość jest jak wiersz napisany na ścianie łazienki
Udekorowana lista wszystkich rzeczy, które czułeś wcześniej
To nie jest idealna narracja, jest piękno na błędach
Jest czas, aby pokochać kogoś, kto nie będzie próbował zmienić twojej drogi
Pamiętam, jak czekam na spokój przed burzą
Kiedy byliśmy po drugiej stronie dwudziestu czterech


Zabierz mnie do miejsca, w którym wszyscy znają nasze imiona
Lepiej późno niż wcale, kochanie, nie chcę czekać

[Pre-Chorus: Michael]
W przypadku srebrnych podszewek, złote shinin '
Idealny czas teraz
[Chór: All]
Wspomnienia, które mam nadzieję zachować bezpieczeństwo
I żyję dla tego spojrzenia na twoją twarz
Mam najlepszych przyjaciół w tym miejscu
I trzymam się
Wspomnienia, które mam nadzieję zachować bezpieczeństwo
I uwielbiam cię kochać, na miłość boską
Mam najlepszych przyjaciół w tym miejscu


I trzymam się

[Pre-Chores: Luke]
Srebrne podszewki, złote shinin '
Perfect Timin 'Now (oh-oh-oh)

[Chór: All, Luke]
Wspomnienia, które mam nadzieję zachować bezpieczeństwo
I żyję dla tego spojrzenia na twoją twarz
Mam najlepszych przyjaciół w tym miejscu
I trzymam się
Mam najlepszych przyjaciół w tym miejscu
I uwielbiam cię kochać, na miłość boską
Mam najlepszych przyjaciół w tym miejscu


I trzymam się

[Outro: Luke]
Mam najlepszych przyjaciół w tym miejscuYouTube - TOP 50

#sanderlei