MENU (C)

Best Friends - 5 Seconds of Summer 「TEXT」 - Český překlad

Honey, I can see you when you reachin' out for moon
If it was only rational until it all becomes
A feelin' of the past, livin' under the summer Sun
But baby, you're an animal, love has just begun

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


Best Friends - 5 Seconds of Summer 「TEXT」

Honey, I can see you when you reachin' out for moon
If it was only rational until it all becomes
A feelin' of the past, livin' under the summer Sun
But baby, you're an animal, love has just begun
Take me as I am and I will take you as you are
You call me on my shit and my jaw is on the floor
I love to have somebody never filter what they say
And I can feel it comin' like a planet till the day

[Pre-Chorus: Luke]
Silver linings, golden shinin'
Perfect timing now
[Chorus: All]


Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face
I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
Mеmories I hope to keep safe
And I lovе to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Post-Chorus: Luke]
Holdin' on

[Verse 2: Michael]
Love is like a poem written on a bathroom wall


A decorated list of all the things you've felt before
It's not a perfect narrative, there's beauty in mistakes
There's time to love somebody who won't try to change your way
I remember waitin' on the calm before the storm
Back when we were on the other side of twenty-four
Take me to the place where everybody knows our names
It's better late than never, baby, I don't wanna wait

[Pre-Chorus: Michael]
For silver linings, golden shinin'
Perfect timing now
[Chorus: All]
Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face


I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
Memories I hope to keep safe
And I love to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Pre-Chorus: Luke]
Silver linings, golden shinin'
Perfect timin' now (Oh-oh-oh)

[Chorus: All, Luke]
Memories I hope to keep safe
And I live for that look on your face


I got the best friends in this place
And I'm holdin' on
I got the best friends in this place
And I love to love you, for God's sake
I got best friends in this place
And I'm holdin' on

[Outro: Luke]
I got the best friends in this place


Best Friends - 5 Seconds of Summer 「TEXT」 - Český překlad


Zlato, vidím tě, když se dostanete na měsíc
Pokud to bylo jen racionální, dokud se to všechno stane
Pocit minulosti, žije pod letním sluncem
Ale zlato, jsi zvíře, láska právě začala


Vezměte mě tak, jak jsem, a vezmu vás tak, jak jsi
Zavoláš mi na mé hovno a moje čelist je na podlaze
Rád mě nikdy nefiltruje, co říkají
A cítím, že to přichází jako planeta až do dne

[Pre-Chorus: Luke]
Stříbrné obložení, zlatý holení
Perfektní načasování
[Chorus: All]
Vzpomínky doufám, že budu v bezpečí
A žiji pro ten pohled na tvou tvář
Na tomto místě jsem dostal nejlepší přátele
A držím se
Mеmories doufám, že budu v bezpečí


A miluji tě, kvůli Bohu
Na tomto místě jsem dostal nejlepší přátele
A držím se

[Post-Chorus: Luke]
Držte se

[Verš 2: Michael]
Láska je jako báseň napsaná na zdi koupelny
Zdobený seznam všech věcí, které jste předtím cítili
Není to dokonalé vyprávění, v chybách je krása
Je čas milovat někoho, kdo se nebude snažit změnit vaši cestu
Pamatuji si čekání na klid před bouří
Zpět, když jsme byli na druhé straně dvacet čtyři


Vezměte mě na místo, kde každý zná naše jména
Je to lepší pozdě než nikdy, zlato, nechci čekat

[Pre-Chorus: Michael]
Pro stříbrné obložení, zlatý hoř
Perfektní načasování
[Chorus: All]
Vzpomínky doufám, že budu v bezpečí
A žiji pro ten pohled na tvou tvář
Na tomto místě jsem dostal nejlepší přátele
A držím se
Vzpomínky doufám, že budu v bezpečí
A miluji tě, kvůli Bohu
Na tomto místě jsem dostal nejlepší přátele


A držím se

[Pre-Chorus: Luke]
Stříbrné obložení, zlatý holení
Perfektní Timin 'Now (Oh-Oh-Oh)

[Chorus: All, Luke]
Vzpomínky doufám, že budu v bezpečí
A žiji pro ten pohled na tvou tvář
Na tomto místě jsem dostal nejlepší přátele
A držím se
Na tomto místě jsem dostal nejlepší přátele
A miluji tě, kvůli Bohu
Na tomto místě jsem dostal nejlepší přátele


A držím se

[Outro: Luke]
Na tomto místě jsem dostal nejlepší přáteleYouTube - TOP 50

#sanderlei