MENU (L)

Bảo São - RichChoi 「Lyrics」 - English Translation

ft. Gill | Giãy nảy lên, ngã ngửa ra, Các chị em, ném cả bra, Bảo sao
Giãy nảy lên, ngã ngửa ra, Nào các chị em, chống đẩy luôn, Bảo sao
Nếu như anh là thứ hai, bảo sao
Không có ai là chủ nhật, uh huh

#Baosao #RichChoi #PyramidEntertainment #TikTok #sanderlei #shorts


Bảo São - RichChoi 「Lyrics」

ft. Gill | Giãy nảy lên, ngã ngửa ra, Các chị em, ném cả bra, Bảo sao
Giãy nảy lên, ngã ngửa ra, Nào các chị em, chống đẩy luôn, Bảo sao
Nếu như anh là thứ hai, bảo sao
Không có ai là chủ nhật, uh huh
Đồ chơi, đồ nhập, uh huh
Thấy anh cháy em muốn dập, uh uh

Ass up uh, facedown uh
Trên xuống dưới, vua phá lưới
On da floor, em quả déo
Tàu anh xuống núi, đầu em cúi

Đàn ông xây nhà, (wait) đàn bà say hey
Nào các chị em, má đỏ hey hey
Nếu có thêm Chị em thân, là rủ lên ngay
Nếu như em buồn, tắt nguồn đi bay

Bảo sao
Ngon và chảnh là cho em vào cảnh
Xinh xắn dễ thương cong mông như hai lúa ở trên nương
Vui chơi giải trí là sao phải nghĩ
2 sim 3 sóng
Sờ xuống đùi, nu na nu nống

Hook:

Giãy nảy lên, ngã ngửa raCác chị em, ném cả bra
Bảo.sao

Giãy nảy lên, ngã ngửa ra
Nào các chị em, chống đẩy luôn
Bảo.sao

Ver 2: Gill

Bọn anh đang tản bộ
Phía trên bản đồ
Như ong thợ hustle
Trong bando một tổ


Mặc cả cây đồ đen
24 cara 1 chain
Chị em càng vui
Khi anh nhân số này lên

Flexin lên chân dior, đi vào bar ra 7
Now take the air out the ball, anh mời em qua nhảy
Nào cúi thật sâu (Get low, get low)
Uốn thật cong (Các chị em)
Giãy nảy lên, ngã ngửa ra
Tháo cả bra, đứng vào trong

Hội khoẻ phù mỏ trên Tây Hồ, thâu đêm sang tận mai
Mấy bình khí làm em tăng sức hút, mũi trắng như Off-white


Bảnh zai, đà phất
Bận thăm quan giá nhà đất
Nhìn mấy chị em nằm sấp
Anh tưởng đang động đất

Hook:

Giãy nảy lên, ngã ngửa ra
Các chị em, ném cả bra
Bảo.sao

Giãy nảy lên, ngã ngửa ra
Nào các chị em, chống đẩy luôn
Bảo.saoBảo São - RichChoi 「Lyrics」 - English Translation


Jump up, fall back, Sisters, throw the bra, Bao Sao
Jumping up, falling back, Come on sisters, keep pushing, Bao
If you were the second, what would you say
No one is Sunday, uh huh
Toys, imported goods, uh huh
Seeing you burn, I want to put it out, uh uh

Ass up uh, facedown uh
Top to bottom, top scorer
On the floor, you're a bitch
My train goes down the mountain, your head is bowed

Men build houses, (wait) women get drunk hey


Come on ladies, red cheeks hey hey
If there are more close sisters, invite them now
If you're sad, turn off the power and fly

How safe?
Delicious and chic, let me in the scene
Pretty, cute, butt curls like two rice in the fields
Entertainment is what to think
2 sims 3 waves
Touching my thighs, nu na nun

Hooks:

Jump up, fall back


Sisters, throw the bra
Bao.why?

Jump up, fall back
Come on ladies, keep pushing
Bao.why?

Ver 2: Gill

We are walking
Above the map
Like a hustler bee
In the bando a nest


Wearing black clothes
24 carats 1 chain
Sisters are happier
When you multiply this number

Flexin on the dior leg, go in and out of the bar 7
Now take the air out the ball, I invite you over to dance
Now bow deeply (Get low, get low)
Bend really well (Sisters)
Jump up, fall back
Take off the bra, stand inside

Health and Wellness Association on Tay Ho, all night until tomorrow
The gas cylinders make me more attractive, the nose is white like Off-white


Handsome, dapper
Busy visiting real estate prices
Look at the sisters lying on their stomachs
I thought there was an earthquake

Hooks:

Jump up, fall back
Sisters, throw the bra
Bao.why?

Jump up, fall back
Come on ladies, keep pushing
Bao.why?