MENU (7)

Quietly Yours - Birdy 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie

Persuasion Netflix | White sails and off shore lights
We were passing ships in the night
Now I’m tracing shadows on your back
Like I dreamt so many times

#QuietlyYours #TikTok #sanderlei #Birdy #Persuasion #Netflix #Soundtrack


Quietly Yours - Birdy 「Tekst」

Persuasion Netflix | White sails and off shore lights
We were passing ships in the night
Now I’m tracing shadows on your back
Like I dreamt so many times

Oh for so long I’ve been waiting
For so long, for a love like this
And I was so sure baby
I’d lost you for a minute but

There’s the sweetest
Spring at my door
Can you feel it?
Just the same as before
Many years have gone by
But I knew you’d come

Quietly keeping
This hope in my heart
Prayed the night bring
Back what I lost
Many years have gone by
But I never forgot

I’ve always been yours
Only yours
There was a time when I let you go
Allowed myself to be swayed and pulled
But for all my days I make a vow
No words could ever shake me now

‘Cause for so long I’ve been waiting
So long, for a love like this
And I was so sure baby
I’d lost you for a minute but

There’s the sweetest
Spring at my door
Can you feel it?
Just the same as before


Many years have gone by
But I knew you’d come

Quietly keeping
This hope in my heart
Prayed the night bring
Back what I lost
Many years have gone by
But I never forgot

I’ve always been yours
Only yours
Quietly yours
Only yours


I’ve always been yours
Only yours (Yeah)
Quietly yours
Only yours (Yeah)


Quietly Yours - Birdy 「Tekst」 - Polskie Tłumaczenie


Białe żagle i poza światłami brzegowymi
W nocy mijaliśmy statki
Teraz śledzę cienie na twoich plecach
Jakbym marzył tak wiele razy

Och tak długo czekałem
Tak długo, dla takiej miłości
I byłem taki pewien, kochanie
Straciłem cię przez minutę, aleJest najsłodszy
Spring u moich drzwi
Czy czujesz to?
Tak samo jak poprzednio
Minęło wiele lat
Ale wiedziałem, że przyjdziesz

Po cichu trzymanie
Ta nadzieja w moim sercu
Modliłem się noc
Z powrotem to, co straciłem
Minęło wiele lat
Ale nigdy nie zapomniałemZawsze byłem twój
Tylko twój

Był czas, kiedy pozwoliłem ci odejść
Pozwoliłem się kołysać i pociągnąć
Ale przez wszystkie moje dni ślubuję
Żadne słowa nigdy mnie nie potrząsają

„Przyczyna tak długo czekałem
Tak długo, dla takiej miłości
I byłem taki pewien, kochanie
Straciłem cię przez minutę, ale


Jest najsłodszy
Spring u moich drzwi
Czy czujesz to?
Tak samo jak poprzednio
Minęło wiele lat
Ale wiedziałem, że przyjdziesz

Po cichu trzymanie
Ta nadzieja w moim sercu
Modliłem się noc
Z powrotem to, co straciłem
Minęło wiele lat
Ale nigdy nie zapomniałem


Zawsze byłem twój
Tylko twój
Cicho twoje
Tylko twój
Zawsze byłem twój
Tylko twoje (tak)
Cicho twoje
Tylko twoje (tak)