MENU (9)

Bog i Batina - Maus Maki 「Lyrics」

Hej, Mause! Hej, Mause? (Bog i batina)
Sinoć do kluba kad sam svratila
Sretnem ortaka tvog tu negde na vratima
Priča mi priču, nisam dobro pratila

#BogiBatina #TikTok #sanderlei #MausMaki


Bog i Batina - Maus Maki 「Lyrics」

Hej, Mause! Hej, Mause? (Bog i batina)
Sinoć do kluba kad sam svratila
Sretnem ortaka tvog tu negde na vratima
Priča mi priču, nisam dobro pratila
Nudi se, nudi, da l' sam dobro shvatila?
Pogledi prate ga, a ja nisam pratila
Prošla sam kao grom i ne bi' se vratila
Hoće da ostanem nešto da upražnjava
Kaže da grešna sam, a on bi da kažnjava

[Pred-Refren]
Izvini, nisam te pratila
Izvini, da li sam shvatila
Ti si ovde? (Bog i batina)

[Refren]
Bog i batina, Bog i batina
Princeza tatina, Bog i batina
Bog i batina, Bog i batina
Princeza tatina

[Strofa 2]
Kola su poslata, firma je platila
Vila na obali, a obala tatina
Batler neće spavati, stajaće pred vratima
Ne da ga ne poštuju, čeka me satima
Za mene je spremljena med, sir i pršutaTacna je srebrna, ješćemo prstima
Kada sam ga videla, ja sam se krstila
Leopardov bade mantil, bi li se omrsila?

[Pred-Refren]
Izvini, nisam te pratila
Izvini, da li sam shvatila
Ti si ovde? (Bog i batina)

[Refren]
Bog i batina, Bog i batina
Princeza tatina, Bog i batina
Bog i batina, Bog i batina
Princeza tatina, Bog i batina[Završetak]
Bog i batina
Princeza tatina
Bog i batina (Ha-ha-ha-ha)