MENU (2)

Peace of Mind - Български превод - Imagine Dragons 「Текст」

I had a dream that I lost everything (Everything)
All that I'd worked for was gone
Goodness me (Goodness me)
But I felt the same as I do right now


Peace of Mind 「Текст」 - Imagine Dragons

I had a dream that I lost everything (Everything)
All that I'd worked for was gone
Goodness me (Goodness me)
But I felt the same as I do right now
Everything is meaningless
At least that's how it feels (Feels, real bad)

[Chorus]
Try as I might, I can't get no peace of mind
I try every time, but can't get no peace of mind (I)

[Verse 2]
I've got so much to be happy about (Happy about)


I'm always focused on things that amount to nothing
Yeah, I think I'm a little depressed (Depressed, depressed)
Everything is meaningless
At least that's how it feels (Feels real bad)

[Chorus]
Try as I might, I can't get no peace of mind
I try every time, but can't get no peace of mind (I)
No, ohh, peace of mind
Try as I might, I can't get no peace of mind (I)

[Bridge]
But then you came into my life
You made me laugh for the first time


In a real long while

[Chorus]
Try as I might, I can't get no peace of mind
I try every time, but can't get no peace of mind (I)
No, ohh, peace of mind
Try as I might, I can't get no peace of mind (I)


Peace of Mind - Български превод - Imagine Dragons 「Текст」


Имах мечта, че загубих всичко (всичко)
Всичко, за което работех, го нямаше
Боже ми (Боже ме)
Но почувствах същото като в момента
Всичко е безсмислено
Поне така се чувства (чувства се, наистина зле)[Припев]
Опитайте се, колкото мога, не мога да получа спокойствие
Опитвам се всеки път, но не мога да получа спокойствие (i)

[Стих 2]
Имам толкова много да се радвам (щастлив от)
Винаги съм фокусиран върху неща, които не представляват нищо
Да, мисля, че съм малко потиснат (депресиран, депресиран)
Всичко е безсмислено
Поне така се чувства (се чувства наистина зле)

[Припев]
Опитайте се, колкото мога, не мога да получа спокойствие


Опитвам се всеки път, но не мога да получа спокойствие (i)
Не, о, спокойствие
Опитайте се, колкото мога, не мога да получа спокойствие (i)

[Мост]
Но тогава ти влезе в живота ми
Ти ме накара да се смея за първи път
В наистина дълго време

[Припев]
Опитайте се, колкото мога, не мога да получа спокойствие
Опитвам се всеки път, но не мога да получа спокойствие (i)
Не, о, спокойствие
Опитайте се, колкото мога, не мога да получа спокойствие (i)