MENU (6)

Smolasty - Pijemy Za Lepszy Czas - Genius English Translations (Song Lyrics)

ft. 730Huncho #Smolasty #Huncho730 #PijemyZaLepszyCzas
Pijemy za lepszy czas. Za każdy dzień, który w życiu trwa
Za każde wspomnienie co żyje w nas
Niech żyje jeszcze przez chwilę


Smolasty - Pijemy Za Lepszy Czas (Song Lyrics)

ft. 730Huncho #Smolasty #Huncho730 #PijemyZaLepszyCzas
Pijemy za lepszy czas. Za każdy dzień, który w życiu trwa
Za każde wspomnienie co żyje w nas
Niech żyje jeszcze przez chwilę

[Zwrotka 1: Smolasty]
Oh, okej, okej, rusz tym, a potem spocznij
Dupa jak stąd do UK, nie ma nikt wątpliwości
No pain, no gain, twoi byli są zazdrośni
No way, no way, dzisiaj nie będziemy pościć
Lubię jak jest okej między nami, jak nie robisz scen (ej)
Kiedy wbijamy na sklep, skarbie nigdy nie badaj cen
Pijemy za lepszy dzień, żeby wszyscy mieli no stress
A kiedy skończy się dzień będziemy nadal tańczyć

[Refren: Wilki, Smolasty]
Pijemy za lepszy czas
Za każdy dzień, który w życiu trwa (okej, okej)
Za każde wspomnienie co żyje w nas (ej)
Niech żyje jeszcze przez chwilę
Pijemy za...

[Post-refren: 730 Huncho, Wilki, Smolasty]
Za braci, których zabrał czas
Za chwile, które żyją w nas
Nad ranem toast jeszcze raz, jeszcze raz
Pijemy zaZa siostry, które zabrał czas
Za chwile, które żyją w nas
Nad ranem toast jeszcze raz
Niech to się nie kończy

[Zwrotka 2: 730 Huncho]
Ej, okej, okej, pachniesz lepiej niż Dior
Goddamn, goddamn, zwalniasz czas, czy zrobił to syrop?
No way, no way, baby to nie tylko na sezon
Jesteś jedną na milion, lej ten likier, ciesz się chwilą
Ja i ty - Bentley GT Continental
Zakupy na innych kontynentach
Ze mną modelka o pięknych wdziękach
Każda z tych dziewczyn, to nie konkurencja


No cap, I'm bussin', uśmiech na Twojej twarzy
To jedyna rzecz bez skazy, wypijmy za to, co potem się zdarzy

[Refren: Wilki, Smolasty]
Pijemy za lepszy czas
Za każdy dzień, który w życiu trwa (okej, okej)
Za każde wspomnienie co żyje w nas (ej)
Niech żyje jeszcze przez chwilę
Pijemy za...

[Post-refren: 730 Huncho, Wilki, Smolasty]
Za braci, których zabrał czas
Za chwile, które żyją w nas
Nad ranem toast jeszcze raz, jeszcze raz


Pijemy za
Za siostry, które zabrał czas
Za chwile, które żyją w nas
Nad ranem toast jeszcze raz
Niech to się nie kończy


Smolasty - Pijemy Za Lepszy Czas - Genius English Translations (Song Lyrics)


We drink for better times
For every day that lasts in life
For every memory that lives within us
Let him live for a while longer

[Verse 1: Smolasty]
Oh, okay, okay, move it, then rest
An ass from here to the UK, no one doubts


No pain, no gain, your ex's are jealous
No way, no way, we're not going to fast today
I like how it's okay with us, when you don't make a scene (ej)
When we hit the store, baby, never check the prices
We drink for a better day so that everyone has no stress
And when the day is over, we'll continue to dance

[Chorus: Wilki, Smolasty]
We drink for better times
For every day in life (okay okay)
For every memory that lives in us (ej)
Let him live for a while longer
We drink for ...


[Post-chorus: 730 Huncho, Wilki, Smolasty]
For brothers who have taken time
For the moments that live in us
In the morning, toast again, again
We drink for
For the sisters who took time
For the moments that live in us
In the morning, toast again
Let it not stop there

[Verse 2: 730 Huncho]
Hey, okay, okay, you smell better than Dior
Goddamn, goddamn, are you slowing down, did the syrup do it?
No way, no way, baby is not only for the season


You're one in a million, pour this liqueur, enjoy the moment
Me and you - Bentley GT Continental
Shopping on other continents
A model with beautiful charms with me
Each of these girls is not a competition
No cap, I'm bussin ', smile on your face
It's the only thing spotless, let's drink for what happens next

[Chorus: Wilki, Smolasty]
We drink for better times
For every day in life (okay okay)
For every memory that lives in us (ej)
Let him live for a while longer
We drink for ...[Post-chorus: 730 Huncho, Wilki, Smolasty]
For brothers who have taken time
For the moments that live in us
In the morning, toast again, again
We drink for
For the sisters who took time
For the moments that live in us
In the morning, toast again
Let it not stop there