MENU (8)

Wamuhle - Njelic & Boohle 「Lyrics」

Angisemhle, angsababi, yimi lo
Nom ungbheka, uyabona, yimi lo
Thanda nam, nika kamnandi fafa
Uyangizwa, uyabona, uya feeler, yimi lo


Wamuhle 「Lyrics」 - Njelic & Boohle

Angisemhle, angsababi, yimi lo
Nom ungbheka, uyabona, yimi lo
Thanda nam, nika kamnandi fafa
Uyangizwa, uyabona, uya feeler, yimi lo
Angisemhle, angsababi, yimi lo
Nom ungbheka, uyabona, yimi lo
Thanda nam, nika kamnandi fafa
Uyangizwa, uyabona, uya feeler, yimi lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo


Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Wamuhle, uyindoni yamanzi
Wamuhle, uyindoni yamanzi
Eyamanzi, eyamanzi
Eyamanzi, uyindoni yamanzi
Noma bengathini, noma bengathini
Mhhhh mmh..
Wamuhle, wamuhle uh...
Yeaaaaaaah....
Angisemhle, angsababi, yimi lo
Nom ungbheka, uyabona, yimi lo
Thanda nam, nika kamnandi fafa


Uyangizwa, uyabona, uya feeler, yimi lo
Angisemhle, angsababi, yimi lo
Nom ungbheka, uyabona, yimi lo
Thanda nam, nika kamnandi fafa
Uyangizwa, uyabona, uya feeler, yimi lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Ndimi ke lo, ndimi ke lo
Wamuhle, uyindoni yamanzi


Wamuhle, uyindoni yamanzi
Eyamanzi, eyamanzi
Eyamanzi, uyindoni yamanzi


Wamuhle - Njelic & Boohle 「Lyrics」 - English Translation

I'm not beautiful anymore, I'm not afraid, this is me
But you look, you see, here I am
Love me, give me a nice kiss
You hear me, you see, you feel, here I am
I'm not beautiful anymore, I'm not afraid, this is me
And you look, you see, here I am
Love me, give me a nice kiss
You hear me, you see, you feel, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am


Here I am, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am
She's beautiful, she's a water bear
She's beautiful, she's a water bear
Water, water
For water, you are a water donor
No matter what they say, no matter what they say
Mhhhh mmh ..
You're beautiful, you're beautiful uh ...
Yeaaaaaaah ....


I'm not beautiful anymore, I'm not afraid, this is me
But you look, you see, here I am
Love me, give me a nice kiss
You hear me, you see, you feel, here I am
I'm not beautiful anymore, I'm not afraid, this is me
And you look, you see, here I am
Love me, give me a nice kiss
You hear me, you see, you feel, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am
Here I am, here I am


Here I am, here I am
Here I am, here I am
She's beautiful, she's a water bear
She's beautiful, she's a water bear
Water, water
For water, you are a water donor