MENU (1)

Sithi Shwi - Young Stunna 「Ingoma」

Big Zulu · DJ Maphorisa · Kabza De Small | Ay, mm, ohh
Athi, senzani? oh senza?
Haibo senzani?, eish okay
Lalela ayi


Sithi Shwi 「Ingoma」 - Young Stunna

Big Zulu · DJ Maphorisa · Kabza De Small | Ay, mm, ohh
Athi, senzani? oh senza?
Haibo senzani?, eish okay
Lalela ayi

[Prelude: Young Stunna]
Asike sithi shwi hai yor, sihambe siy'ethekweni
As'ngeneni eBusini, siphathe ingane ay'ningi sambe
Asike sithi shwi shwi shwi shwi, sihambe siy'ethekweni ay
As'ngeneni eBusini, s'phathe inkab'ey'ningi yor yor

[Chorus: Young Stunna (Big Zulu)]
Asike sithi shwi, S'ngeneni eBusini


Asike sithi shwi, siphathe ingane ay'ningi
Asike sithi shwi, sihambe siy'ethekweni
Asike sithi shwi, ngob'imali iningi
Asike sithi shwi, S'ngeneni eBusini
Asike sithi shwi, siphathe ingane ay'ningi
Asike sithi shwi, sihambe siy'ethekweni (hawo yeyeni)
Asike sithi shwi (yeyeni), ngiphath'inkabo ey'ningi (hawo yeyeni)

[Verse: Big Zulu]
Hawo yey, sbheke eBeach eDurban
Dom'do mhlanga isdege
Hai bafana an'dede, leyo uzoy'xoxa embhede
Asike sithi shwi, funa abo Thuli B, ingan'ezidla uCheeze
Thina s'thanda iBZ


Yona intombi yam ndzoy prepa, mama ithemba ndzol'thetha
Hai lo ndaba soy'qeda, hai iya qhuma ndzoy'bheja
Asike sithi shwi, s'funa abo Thuli B, ingan'ezidla uCheeze
Thina s'thanda iBZ

[Chorus: Young Stunna (Big Zulu)]
Asike sithi shwi, S'ngeneni eBusini
Asike sithi shwi, siphathe ingane ay'ningi
Asike sithi shwi, sihambe siy'ethekweni
Asike sithi shwi, ngob'imali iningi
Asike sithi shwi, S'ngeneni eBusini
Asike sithi shwi, siphathe ingane ay'ningi
Asike sithi shwi, sihambe siy'ethekweni (hawo yeyeni)
Asike sithi shwi (yeyeni), ngiphath'inkabo ey'ningi (hawo yeyeni)[Verse: Big Zulu (Young Stunna)]
As'thandani sajola, phatha kahle yang'bona
Qal'uhlupha uzong'phoxa, nga'fowni ebsuku uzoy'mosha
Asike sithi shwi, mntan'womuntu uyang'jonga
Singay'moshi uya qonda, yini? uyang'thola?
As'thandani sajola, phatha kahle yang'bona
Qal'uhlupha uzong'phoxa, nga'fowni ebsuku uzoy'mosha
Asike sithi shwi, mntan'womuntu uyang'jonga
Singay'moshi uya qonda, yini? uyang'qonda? (sambe)

[Outro: Young Stunna]
Asike sithi shwi shwi shwi shwi, sihambe siy'ethekweni ay
As'ngeneni eBusini, s'phathe inkab'ey'ningi yo- sambe


Asike sithi shwi shwi shwi shwi, sihambe siy'ethekweni ay
As'ngeneni eBusini, s'phathe inkab'ey'ningi yor yo-
Sambe
Asike sithi shwi shwi shwi shwi, sihambe siy'ethekweni ay
As'ngeneni eBusini, s'phathe inkab'ey'ningi yo-