MENU

NDA - Kutembenuzidwa Chichewa - Billie Eilish 「LYRIC Nyimbo」

Did you think I'd show up in a limousine? (No)
Had to save my money for security
Got a stalker walkin' up and down the street
Says he's Satan and he'd like to meet


NDA 「LYRIC Nyimbo」 - Billie Eilish

Did you think I'd show up in a limousine? (No)
Had to save my money for security
Got a stalker walkin' up and down the street
Says he's Satan and he'd like to meet
I bought a secret house when I was seventeen
Haven't had a party since I got the keys
Had a pretty boy over, but he couldn't stay
On his way out I made him sign an NDA, mmh
Yeah, I made him sign an NDA
Once is good enough
'Cause I don't want him having shit to say-ay, ayy, ayy, ayy-ayy

[Chorus]


You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no
I can crave it, but you don't need to know, oh-oh

[Verse 2]
Mm-mm, mm-mm
Thirty under thirty for another year
I can barely go outside, I think I hate it here (Think I hate it here)
Maybe I should think about a new career
Somewhere in Kuwait where I can disappear
I been havin' fun gettin' older now
Didn't change my number, made him shut his mouth
At least I gave him something he can cry about
I thought about my future, but I want it now, oh-oh
Want it now, mm-mm-mm


You can't keep me up

[Chorus]
You couldn't save me, but you can't let me go, oh, no
I can crave it, but you don't need to know, oh-oh

[Outro]
Did I take it too far? (Did I take it too far?)
Now I know what you are (Are)
And it's so hard (It's so hard)
I saw stars
Think I took it too far (Too far)
When I sold you my heart (My heart)
How'd it get so dark? (So dark)


I saw stars (I saw stars)
Stars (Stars)


NDA - Kutembenuzidwa Chichewa - Billie Eilish 「LYRIC Nyimbo」


Kodi mukuganiza kuti ndikafika mu limousine? (Ayi)
Ndinayenera kusunga ndalama zanga zachitetezo
Ndili ndi stalker walkin 'mmwamba ndi pansi mumsewu
Akuti iye ndi Satana ndipo akufuna kuti akomane
Ndinagula nyumba yachinsinsi ndili ndi zaka sevente
Sindinakhalepo ndi phwando kuyambira pomwe ndinapeza makiyi
Ndinali ndi mnyamata wokongola, koma sanathe kukhala
Akutuluka ndinamupangitsa kuti asaine NDA, mmh
Inde, ndinamupangitsa kuti asayine NDA
Kamodzi ndikokwanira
Chifukwa sindikufuna kuti akhale ndi zoyipa kuti anene-ay, ayy, ayy, ayy-ayy[Kwaya]
Simungandipulumutse, koma simungandilole kuti ndipite, o, ayi
Nditha kulakalaka, koma simuyenera kudziwa, o-o

[Vesi 2]
Mm-mm, mm-mm
Makumi atatu pansi pa makumi atatu kwa chaka china
Sindingathe kupita panja, ndikuganiza ndimadana nawo pano (ndikuganiza ndimadana nawo pano)
Mwina ndiyenera kuganizira za ntchito yatsopano
Kwina ku Kuwait komwe nditha kutha
Ndakhala wokalamba wa havin tsopano
Sanasinthe nambala yanga, adamupangitsa kuti atseke pakamwa pake
Bola ndidamupatsa china chake chomwe angalire


Ndinaganiza zamtsogolo mwanga, koma ndikufuna tsopano, o-o
Ndikufuna tsopano, mm-mm-mm
Simungandilole

[Kwaya]
Simungandipulumutse, koma simungandilole kuti ndipite, o, ayi
Nditha kulakalaka, koma simuyenera kudziwa, o-o

[Kunja]
Kodi ndidapita nazo kutali? (Kodi ndidapita nazo kutali?)
Tsopano ndikudziwa zomwe inu muli (Kodi)
Ndipo ndizovuta kwambiri (Ndizovuta kwambiri)
Ndinawona nyenyezi
Ndikuganiza kuti ndidapita nazo kutali (Kutali kwambiri)


Nditakugulitsa mtima wanga (Mtima wanga)
Kodi kunayamba kuda bwanji? (Mdima wandiweyani)
Ndinawona nyenyezi (ndinawona nyenyezi)
Nyenyezi (Nyenyezi)